Şifremi Unuttum

KİDOK 2023 İşleyiş Yönergesi

KLİMİK Derneği Okulu (KİDOK) Projesi kapsamında düzenlenen KLİMİK Derneği Uygulamalı Teorik Eğitim Programı (KUTEP) 21-23 Aralık 2023’te İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacaktır.

Bu eğitim programı KLİMİK Derneği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu (İHKMEYK-EPGK) tarafından düzenlenmektedir.

KLİMİK Derneği Uygulamalı Teorik Eğitim Programı (KUTEP) Yönetim Kurulu

Okul Başkanı: Prof. Dr. Süda TEKİN

Okul Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN

Okul Sekreterleri: Prof. Dr. Şerife Barçın ÖZTÜRK ve Doç. Dr. Faruk KARAKEÇİLİ

Amaç:

Bu eğitimin amacı İHKM asistanı ve genç uzman hekimlerin uzmanlık eğitimi çekirdek eğitim müfredatında yer alan temel konularda teorik ve pratik eğitimine katkı sağlamaktır.

Bu eğitim programı iki aşamalı olarak gerçekleştirilecektir.

İlk Aşama: Başvuran adaylara internet üzerinden teorik eğitim sunumlarına erişim olanağı sağlanır ve adaylar bu sunumları izleyerek ön hazırlık yaparlar. İki-üç hafta sonra yaklaşık 50 ders videosunu izleyen adaylar bir sıralama sınavına girerler. Bu sınav çoktan seçmeli yazılı sorulardan oluşan çevrimiçi bir sınavdır. Sıralama sınavında en yüksek puanı alan ilk 40 aday ikinci aşama olan yüz yüze eğitim programına katılmaya hak kazanır.

İkinci Aşama: Eğitim merkezinde (İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi) yüz yüze interaktif klinik eğitim ve uygulamalı laboratuvar eğitimi yapılır. Eğitimin ilk iki günü farklı klinik senaryoların işlendiği, katılımcıların aktif olarak rol aldığı interaktif tartışmalı oturumlar yapılır. Her biri 60-90 dakika süren toplam 10 oturum mevcuttur. Her oturumda biri koordinatör olmak üzere üç tartışmacı tarafından önceden hazırlanmış klinik senaryolar üzerinden tartışmalar yürütülür. Okulun üçüncü günü tam gün uygulamalı laboratuvar eğitimi yapılır. Katılımcıların yüz yüze eğitim programına gelmeden önce eğitim videolarını birkaç defa izlemeleri, teorik bilgi düzeylerini arttırmaları ve oturumlarda aktif tartışmacı olarak rol almaları hedeflenmektedir.

Okulun üçüncü günü uygulamalı laboratuvar eğitimi tamamlandıktan sonra yüz yüze olarak “KİDOK/KUTEP Sonu Sınavı” yapılır. KİDOK/KUTEP sınavı çoktan seçmeli 50 yazılı sorudan oluşur.

Eğitim videosu hazırlayan her eğitimci anlattığı konuyla ilişkili olarak 3 adet çoktan seçmeli soru hazırlar. Eğitim programı başında yapılacak “sıralama sınavı” ve eğitim programı sonunda yapılacak KİDOK/KUTEP Sonu Sınavı bu sorulardan hazırlanır.  KİDOK/KUTEP Sonu Sınavı okul yönetim kurulu tarafından yapılır.

Okulun dördüncü günü KLİMİK Derneği İHKM Yeterlik Sınavı yapılır. Yeterlik Sınavı Yeterlik Sınav Komisyonu tarafından yürütülür.

Kesin kayıt öncesinde hakkından feragat eden aday/adaylar olursa bu aday/adayların yerine sıralama sınavında aldığı puan esas alınarak sıradaki aday/adaylar davet edilecektir.

Önemli Tarihler:

Adaylar için son başvuru tarihi: 29 Ekim 2023

Eğitimcilerin video yüklemesi için son tarih: 29 Ekim 2023

Ön kabulü yapılan adaylar için teorik eğitim sunumlarının erişime açılma tarihi: 5 Kasım 2023

Sıralama sınavı tarihi: 30 Kasım 2023

Sınav sonucunun açıklanması: 1 Aralık 2023

Yüz yüze eğitim için kesin kayıt tarihi: 5 Aralık 2023

Yedek adayların yüz yüze eğitim için son kayıt tarihi: 8 Aralık 2023

Yüz yüze eğitim tarihi: 21-23 Aralık 2023

KİDOK/KUTEP Sonu Sınavı: 23 Aralık 2023

Yeterlik Sınavı tarihi: 24 Aralık 2023

 

Eğitim Dili: Türkçe

Eğitim Ücreti: Başvuru ücretsizdir. Başvuru sonucunda teorik eğitim programına ön kabul yapılan adaylar için internet ortamındaki teorik eğitim materyallerine erişim ücretsizdir. Sıralama sınavı ücretsizdir.

Sıralama sınavı sonucunda yüz yüze eğitime katılmaya hak kazanan adayların ulaşım ve konaklama ücretlerini kendileri sağlamak koşulu ile öğle yemekleri KLİMİK Derneği tarafından karşılanacaktır.

Kimler katılabilir? Bu eğitim programına İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji branşında son bir yıl içinde uzmanlığını tamamlayan genç uzman hekimler ve/veya halen uzmanlık eğitiminde son yılındaki asistan hekimler katılabilir.

Başvuru koşulları:

 • KLİMİK Derneği üyeleri başvuru yapabilir.
 • Başvuru sahibi üyelerin üye ödenti borcu olmamalıdır.
 • İHKM uzmanlık eğitimini 2023 yılında tamamlamış olan yeni uzmanlar veya halen uzmanlık eğitimin son yılı içinde olan asistanlar başvurabilir.
 • Son beş yıl içinde asistan ve/veya uzman hekim olarak önceki KİDOK/KUTEP’e katılan asistan/uzmanlar bu eğitim programına katılamaz.

Eğitim Programına Kabul Koşulları:

 • Teorik eğitim sonunda yapılacak sıralama sınavında en yüksek puanı alan ilk 40 aday yüz yüze eğitime katılabilecektir.
 • Eğitim programının tamamına katılım esastır. Yüz yüze eğitim ve uygulamalı laboratuvar eğitimine kaydı yapılan adaylar interaktif derslerin ve uygulamalı laboratuvar eğitimin tamamına katılmak zorundadır.
 • Eğitim programının tamamına katılmayan adaylara katılım sertifikası verilmez.
 • Eğitim programının tamamına katılmayan adaylar eğitim programı sonunda yapılan KİDOK/KUTEP Sonu Sınavına giremez.
 • Kursiyerler uygulamalı laboratuvar eğitimi esnasında beyaz laboratuvar önlüğü giyecektir. Bu nedenle önlüklerini yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Eğitim Programı Konu Başlıkları:

 1. Nedeni bilinmeyen ateşle gelen hastaya yaklaşım
 2. Ateş-öksürük ile gelen hastaya yaklaşım
 3. İshal ile gelen hastaya yaklaşım
 4. Türkiyede görülen gis pazaziterine tanısal yaklaşım
 5. Kemik-eklem-protez infeksiyonları ile gelen hastaya yaklaşım
 6. Genital ülser-akıntı ile gelen hastaya yaklaşım
 7. Dizüri ile gelen hastaya yaklaşım
 8. Şuur bulanıklığı ile gelen hastaya yaklaşım
 9. Zor yorumlanan testler ve yaklaşım
 10. Ateş ve döküntü ile gelen hastaya yaklaşım (vektörel ve zoonotik infeksiyonlar)

UYGULAMALI LABORATUVAR EĞİTİMİ

Teorik eğitim sunumu hazırlayacak eğitimciler için bilgilendirme:

 • Teorik eğitim sunumları power point (PP) formatında hazırlanmalı ve eğitimci tarafından sesli anlatım eşliğinde sunulmalıdır.
 • Her sunum yaklaşık 40-60 slayttan oluşmalı ve sunum süresi 25-30 dakika civarında olmalıdır.
 • Eğitimci sunum esnasında klinik/tanı/tedavi/izlem açısından önem içeren noktaları özellikle vurgulamalıdır.
 • Eğitim içeriği güncel olmalı ve genel kabul gören bilgiler içermelidir (güncel rehberler, kitaplar, derlemeler vb. kaynaklar esas alınmalıdır).
 • Sunum içeriğinde yer alan bilgilerin kaynağı/kaynakları her slayt altında belirtilmelidir.
 • Sunumların video kaydı için KLİMİK Derneği bilişim sistemleri teknik ekibi sizinle iletişime geçecektir.

Yüz yüze interaktif eğitim verecek eğitimciler için bilgilendirme:

 • Kursa kabul edilen kursiyerler teorik derslere ön hazırlık yaparak ve sıralama sınavından geçerek gelmişlerdir. Bu nedenle kursiyerlerin ders konusu ile ilgili temel teorik bilgilere sahip olduğu kabul edilir.
 • İnteraktif dersin amacı;
  • Kursiyerlerin konu hakkındaki teorik bilgilerinin artmasını ve pekişmesini sağlamak,
  • Teorik bilgileri klinik karar verme süreçlerinde doğru ve etkili bir şekilde kullanabilme becerisini geliştirmek
  • Tanı ve tedavi açısından zorluk içeren senaryolarda çok yönlü düşünebilme/farklı olasılıkları değerlendirebilme yetisinin geliştirilmesini sağlamak
 • Eğitimciler bu amaçla ders öncesinde hazırladıkları olgu sunumu, görsel vb. eğitim materyalleri eşliğinde kursiyerler ile interaktif bir oturum gerçekleştir.

Uygulamalı Laboratuvar eğitimi verecek eğitimciler için bilgilendirme:

 • Halen ülkemizde İHKM uzmanlık eğitimi veren çok sayıda klinikte laboratuvar yoktur veya yetersizdir.
 • Uygulamalı laboratuvar eğitimine katılacak kursiyerlerin bu eğitimden optimal düzeyde fayda sağlayabilmeleri için öncesinde mikrobiyoloji laboratuvarı konusunda temel teorik eğitimleri almış olmaları gereklidir.
 • Bu amaçla aşağıdaki konu başlıklarında teorik eğitim sunumları hazırlanır. Sunumlar internet ortamına yüklenir ve ön kabulü yapılan kursiyerlerin erişimine açılır.
  • Mikrobiyoloji laboratuvarında laboratuvar güvenliği
  • Mikrobiyoloji laboratuvarda kullanılan temel malzemeler
  • Boyama yöntemleri
  • Besi yerleri, ekim ve kültür yöntemleri
  • Bakteriyel identifikasyon yöntemleri
  • Antibiyogram yöntemleri
  • Temel serolojik testler
 • Kursiyerleri belirlemek için yapılacak sıralama sınavında soruların %20-30’u laboratuvar konularını içermelidir.
 • Uygulamalı laboratuvar eğitiminde kursiyerlerin laboratuvar konularındaki teorik bilgi düzeyleri pekiştirilir, pratik uygulama konusunda bilgi tecrübelerinin arttırılması hedeflenir.
  • Uygulamalar önce eğitimciler tarafından gösterilir. Sonrasında eğitimcilerin gözetimi altında kursiyerlerin doğrudan uygulama yapması sağlanır.

KLİMİK Derneği Uygulamalı Teorik Eğitim Programı Yönetim Kurulu