Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın (Üye)

Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD, Antalya
E-posta: anyalcin@akdeniz.edu.tr, anyalcin@yahoo.com

Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın 1985 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1992 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 1995 yılında Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak göreve başladı, 1996 yılında Doçent, 2002 yılında Profesör unvanını aldı. 2003 yılında Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı.        2005-2011 yılları arasında Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK)  Eğitim ve Yeterlik Kurulu Üyeliği ve Sekreterliğini (İHKMEYK) yaptı. 9. Dönem (2011-2013) Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2013’de 10. dönem (2013-2015) Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi olarak yer aldı.