Şifremi Unuttum

Çağrı

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği‘nin viral hepatitlerle mücadeleyi amaç edinmiş üyelerince kurulan ve üye sayısı kısa sürede 100’ü aşan Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG) kurulduğu tarihten (XV. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mart 2011, Manavgat-Antalya) itibaren çalışmalarını başarı ile devam ettirmektedir.

Viral hepatitlerin tanı, tedavi ve korunmasına yönelik çok yönlü aktivitelerin başlıcaları; simpozyumlar, ultrasonografi eşliğinde karaciğer biyopsi kursları, antiviral direnç takibi ve Klimik Hepatit Akademisi olarak adlandırılan eğitim faaliyetleridir.

Yoğun eğitim faaliyetlerine eklenen yeni bir konseptle ilk kez düzenlenecek olan Klimik Hepatit Kampı 2014’te viral hepatit alanında; 6 ana başlık ve 12 oturumda, gerçek yaşam verilerinin paylaşılacağı iki günlük bilimsel bir toplantı olgu sunumları eşliğinde yapılacaktır. Özellikle ileri karaciğer parankim hastalığı, HCC ve karaciğer transplantasyonu konularının enine boyuna tartışılacağı  Klimik Hepatit Kampı 2014  28 Şubat- 2 Mart tarihlerinde Bolu, Abant’ta gerçekleştirilecektir.

Klimik Hepatit Kampı 2014’te  kronik viral hepatitler; HBV, HCV, siroz ve komplikasyonları, HCC, karaciğer transplantasyonu, özel hasta grupları ve geri ödeme kurumunca yaşanan sorunları başlıkları altında toplam 12 olgu ile sunulup interaktif bir tartışma platformu oluşturulacaktır.

Viral hepatitlere ilişkin güncel bilgilerin olgular eşliğinde paylaşılacağı bu etkinliğin meslektaşlarımızın viral hepatitlerle mücadelesine katkıda bulunacağını umuyoruz.

VHÇG üyeleri dışında sınırlı sayıda Dernek üyesinin de kabul edileceği Klimik Hepatit Kampı 2014 için başvurularınızı 20 Şubat 2014 tarihine kadar Başvuru Formu ile yapabilirsiniz.

Sevgi ve saygılarımla

Doç. Dr. Mustafa Kemal ÇELEN
Klimik Hepatit Kampı 2014
Düzenleme Kurulu Başkanı