Şifremi Unuttum

Davet

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği Viral Hepatit Çalışma Grubu (VHÇG), kurulduğu günden bugüne kadar kendi alanı ile ilgili ancak farklı formatlarda çeşitli bilimsel toplantılar düzenlemiştir. Bunlar arasında Klimik Hepatit Akademisi özel bir yer tutmaktadır.

Geleneksel olarak yapılan bu etkinliğin onuncusu 6-8 Ocak 2023 tarihlerinde Cumhuriyetimizin ilanın 100. yılında Ankara’da gerçekleştirilecektir. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi almakta olan asistanlara yönelik olmakla birlikte, kontenjanın yeterli olması durumunda daha önce bu eğitime katılmamış olan uzmanları da kapsayacaktır. Bu etkinlik sırasında ders konuları viral hepatitlere ilişkin temel bilgilerden oluşacaktır. Klimik Hepatit Akademisi 2023’e toplam 50 katılımcı kabul edilecek ve katılımcıların katılım ve konaklama giderleri uzmanlık derneğimizce karşılanacaktır. Başvurular Başvuru Formu doldurularak yapılmalıdır.

Klimik Hepatit Akademisi 2023’ün viral hepatitlerle savaşım hedefine katkıda bulunacak ve katılımcıların mesleki uygulamalarına güncel bilgilerle ışık tutacak yararlı bir etkinlik olmasını diler, bu etkinliğimize koşulsuz eğitim desteği sağlayan ilaç sanayi endüstrisine teşekkürlerimizi sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Onur URAL