Şifremi Unuttum

12. Yeterlik Sınavına Başvuran Üyelerimize Klimik 2015 İçin Kayıt ve Konaklama Desteği Verilecektir

Sayın Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi,

12. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı’na (teorik ve/veya uygulamalı sınav) girmek üzere başvuran üyelerimize XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi için kayıt ve konaklama (ulaşım hariç) desteği verilecektir.

Durumu aşağıdaki koşullara uyan üyelerimiz 24 Şubat 2015 tarihine kadar klimik@klimik.org.tr adresine başvurabilirler.

Sınavla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.klimik.org.tr/2015/01/12/12-infeksiyon-hastaliklari-ve-klinik-mikrobiyoloji-yeterlik-sinavi-24-mart-2015te-yapiliyor/ adresinden  ulaşılabilir.

Saygılarımızla.

Klimik 2015 Düzenleme Kurulu

Başvuru Koşulları
1. Beşeri ruhsat/izin sahibi herhangi bir firmadan katılım desteği almamış olmak.
2. 12. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı’na (teorik ve/veya uygulamalı sınav) girmek üzere başvurmuş olmak.
3. Üye ödenti borcu olmamak.