Şifremi Unuttum

12. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı 24 Mart 2015’te Yapılıyor!

Sayın İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Üyemiz,

Uzmanlık dalımızın yeterlik (board) sınavı her yıl Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu yıl 12. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı, 25-29 Mart 2015 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilecek olan XVII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi öncesinde 24 Mart  2015 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Antalya’da teorik ve uygulama sınavı olmak üzere iki aşamalı olarak yapılacaktır. Yeterlik Belgesi alabilmek için sınavın  her iki aşamasında da başarılı olmak gerekmektedir.  Uzmanlık eğitiminin son yılında teorik sınavda başarılı olmuş olan uzmanlarımızın sadece uygulama aşamasına girerek yeterlik belgesine sahip olabileceklerini anımsatırız.

Bu sınavın amacı, adayların eğitimlerine katkıda bulunmak; temel kazanımı, uzmanlık eğitimindeki eksikleri saptayarak çözümler üretmektir. Sınava hazırlık süreci, size hem bazı bilgilerinizi güncelleme fırsatı verecek, hem de gururla sergileyeceğiniz bir belge kazandıracaktır. İHKMEYK Yeterlik Belgesi olan üyelerimizin, İHKMEYK ve komisyonlarının farklı çalışma süreçlerinde yer alma ayrıcalığını elde edeceğini; ayrıca Klimik Derneği’nin pek çok etkinliğine katılmak için öncelikle destek göreceklerini de belirtmek isteriz.

Sizi 12. Yeterlik Sınavı’na başvurarak uzmanlık alanımızda sahip olduğunuz bilgi ve becerilerinizi İHKMEYK Yeterlik Belgesi ile taçlandırmaya davet ediyor ve başarılar diliyoruz.

Prof. Dr. Firdevs AKTAŞ Prof. Dr. Ayşe YÜCE
İHKMEYK Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı İHKMEYK Yürütme Kurulu Başkanı

 

Kapak
Davet
Sınav Kılavuzu
Başvuru Formu
Yazışma Adresi

Duyurunun Tamamı