Şifremi Unuttum

‘Doktora Dayak’ Haberine Yasak Geldi

Artık ‘doktora dayak’ haberine yasak geldi

Sağlık Bakanlığı yayımladığı ‘Sağlık Çalışanları Şiddet Haberleri‘ başlıklı bir genelgeyle şiddete uğrayan sağlık personeline adli dosyalarının basın yayın kuruluşlarıyla paylaşılmamasını istedi. Bakanlık, genelgede bu isteğin sağlık çalışanlarının itibarının korunması amacıyla yapıldığı vurgulandı.

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Hastane Hizmetleri Daire Başkanlığı, ‘Sağlık Çalışanına Şiddet Haberleri‘ başlıklı bir genelge yayınladı. Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Nihat Tosun imzalı genelgede, 2 Ekim 2012 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı’nın yeniden yapılandırıldığı vurgulandı. Hasta haklarına riayet edilerek hasta ve çalışanların sağlık ve güvenliğine yönelik her türlü tedbiri alma görevinin Sağlık Bakanlığı yetki ve sorumlulukları dâhilinde olduğu belirtilen genelgede, “Sağlık çalışanının güvenilir ortamda ve yüksek motivasyonla sağlık hizmeti sunması, Sağlıkta Dönüşüm Programımızın her aşamasında nihai önem arz etmekte olup, bu kapsamda 14 Mayıs 2012 tarihli ve 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliği Genelgesi yayınlanmıştır. Sağlık çalışanına karşı şiddetin önlenmesi ve hizmet sunum kalitesinin arttırılması hususunda çalışan güvenliği, ‘sağlık personelinin çalışma koşulları ve sundukları hizmetten dolayı karşılaşabilecekleri tehlikeleri tanımlayarak; risk analizi yapmak, yasal mevzuat hakkında bilgilendirmek, koruyucu önleyici tedbirleri almak’ ilkelerine dayanır.” denildi.

Mesleki tükenmişliğin önlenmesi, travmanın medyada yer alan gündem haberleri dâhilinde toplumsal krizlere dönüşmesinin önlenmesi amacıyla, şiddet haberlerindeki mahrem bilgilerin basın ile paylaşılmamasını istenen genelgede şu ifadelere yer verildi: “Çalışan güvenliği politikası dâhilinde, sağlık kurum ve kuruluşlarımızda sağlık çalışanının fiziksel ve psikolojik açıdan zarar görmesiyle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel olan sözlü veya fiili hareketler olarak tanımlanan şiddet vakalarının önlenmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesi, adli koruma ve inceleme mercileri tarafından olayların akıbetinin takip edilmesi önem taşımaktadır. Adli koruma ve inceleme mercilerine intikal eden ve adli vaka niteliği taşıyan dosyalarda ‘mahremiyet ve gizlilik ilkesine uyulması, sağlık çalışanının mesleki itibarının korunması ve mesleki tükenmişliğin önlenmesi, travmanın medyada yer alan gündem haberleri dâhilinde toplumsal krizlere dönüşmesinin önlenmesi’ nedenleriyle basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşılmaması ihbar niteliği taşıyan bilgilerin sadece adli koruma ve inceleme mercilerine bildirilmesi ve ‘gizlilik’ ilkesinin hastane yönetimi ve çalışan hakları ve güvenliği birimleri tarafından tüm personele duyurulması sağlanmalı hususunda gereğini önemle rica ederim.”