Şifremi Unuttum

Bugün (13 Haziran 2013) Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin Kuruluşunun 27. Yıldönümü

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Bugün 13 Haziran 2013. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği‘nin kuruluşunun 27. yıldönümü. Bir uzmanlık derneğinin o alandaki sağlık hizmetlerinin, bilimsel çalışmaların ve uzmanlık eğitiminin niteliğinin artmasına hizmet etmesi beklenir. Derneğimiz bu amaca yönelik olarak İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanını her yönden geliştirmek, desteklemek ve temsil etmek üzere 27 yıl önce kurulmuş ve çalışmalarını her geçen yıl geliştirerek sürdürmüştür. Güzel günler görmek, geçmişin birikimini geleceğin umuduyla birlikte örgütlemek ellerimizdedir. Bu vesileyle, fedakarca çalışan tüm meslektaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyoruz.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Bilgehan AYGEN
Üye

Prof. Dr. Alpay AZAP
Üye

Uzm. Dr. Nur BENZONANA
Üye

Prof. Dr. Çağrı BÜKE
Üye

Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Başkan

Uzm. Dr. Funda ŞİMŞEK
Sayman

Doç. Dr. Süda TEKİN-KORUK
Üye

Prof. Dr. Funda TİMURKAYNAK
Genel Sekreter

Prof. Dr. Ata Nevzat YALÇIN
Üye