Şifremi Unuttum

Tüzük Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Önerisi

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Tarih, saat, yer ve gündemini daha önce bildirdiğimiz 14. Olağan Genel Kurul Toplantısının gündeminde 10. maddede geçen Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisi, Dernek Tüzüğü  Madde 33 gereği aşağıda gösterilmiştir.

Yönetim Kurulu Önerileri:

[1] Madde 5.1’in aşağıdaki biçimde Madde 5.1 ve 5.2 olarak düzenlenmesi.

MADDE 5 – Derneğin çalışma biçimi aşağıda gösterilmiştir.

5.1) Konferans, seminer, sempozyum, kongre ve kurs gibi bilimsel toplantılar düzenler, burs ve maddi destek sağlar. Çok merkezli araştırmalar düzenler. 

5.2)  Çalışma grupları oluşturur. Her çalışma grubu kendi yönergesinin hükümlerine göre faaliyette bulunur.

[2] Madde 5.3 ve sonraki maddelerin sayılarının sırayla birer sayı artırılması.

[3] Madde 7’nin aşağıdaki biçimde değiştirilmesi.

MADDE 7 – Derneğin amblemi, lacivert zemin üzerinde beyaz renkli dört kutucuk içinde yine beyaz renkte çizilmiş “stetoskop”, “mikroskop”, “enjektör” ve “çubuk grafik” şekilleri ile Derneğin büyük harflerle yazılmış adı ve kısa adından oluşan üç öğeli bir kompozisyon olup aşağıda gösterilmiştir. Amblemin öğeleri, Yönetim Kurulunun onayladığı kurumsal kimlik rehberine uygun biçimlerde düzenlenebilir. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan, üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

[4] Madde 21’deki “Yılda bir kez ulusal kongreler sırasında olağan olarak toplanırtümcesinden “ulusal kongreler sırasında” ibaresinin çıkarılması.

[5] Madde 22’deki “Yılda bir kez Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında olağan olarak toplanır” tümcesinden “Derneğin düzenlediği ulusal kongreler sırasında ibaresinin çıkarılması.

 

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu