Şifremi Unuttum

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

 

Sayı: 13-767

 

19 Şubat 2013

 

Sayın Üyemiz,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (Klimik) Derneği’nin 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı 7 Mart 2013 Perşembe günü saat 16.00’da Dernek Merkezinde; bu toplantıda  yeterli çoğunluk sağlanamazsa 15 Mart 2013 Cuma günü saat 14.50’de Kervansaray Lara Hotel, Antalya’da yapılacaktır. Dernek Tüzüğü Madde 13.1’e göre ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurula katılamazlar, seçme ve seçilme hakkına sahip olamazlar. Bu nedenle ödenti borcu olan üyelerin borçlarını en geç Genel Kurul toplantı gününde ödemesi gerekmektedir. Gündem aşağıda belirtilmiştir. Katılımınızı rica ederiz.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

 

Gündem:

 1. Açılış ve saygı duruşu
 2. Genel Kurul Divanı’nın seçimi
 3. Yönetim Kurulu Çalışma Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Çizelgelerinin okunması
 4. Denetim Kurulu’nun Denetim Raporu’nun okunması
 5. Yönetim Kurulunun  ibrası
 6. Tasarı Bütçe’nin okunması ve kabulü
 7. Yeni Yönetim, Denetim, Onur ve Etik Kurullarının seçimi
 8. Giriş ödentisi ve yıllık ödentinin onaylanması
 9. Yönetim Kuruluna taşınmaz mal edinme konusunda yetki verilmesi
 10. Dernek Tüzüğünde değişiklik yapılmasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve oylanması
 11. Dilekler ve kapanış