Şifremi Unuttum

10. Yeterlik Sınavına Gireceklere Kongre Katılım ve Konaklama Desteği Verilecektir

Sayın Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Üyesi,

12 Mart 2013 Salı günü Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan 10. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavına girecek üyelerimize, XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (13-17 Mart 2013, Antalya)‘ne katılım ve konaklama desteği (ulaşım hariç) verilecektir.

Durumu aşağıdaki koşullara uyan üyelerimiz 20 Şubat 2013 tarihine kadar  klimik@klimik.org.tr adresine başvurabilirler.

Saygılarımızla.

Klimik 2013 Düzenleme Kurulu

Başvuru Koşulları
1. Beşeri ruhsat/izin sahibi herhangi bir firmadan katılım desteği almamış olmak.
2. 10. İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Sınavı‘nın her iki aşamasına* girmek üzere başvuruda bulunmuş olmak**.
3. Üye ödenti borcu olmamak.

*Son yıl asistanları için yalnız ilk aşamaya (Teorik Sınav‘a)
**Başvuru Formu için [Tıklayınız]