SON DUYURU

Değerli Meslektaşımız,

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlarının kâr amacı gütmeyen/ ulusal, mesleki ve bilimsel uzmanlık derneği olarak Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneğinin düzenlediği XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Klimik 2013) 13-17 Mart 2013 tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştiriliyor.

Bundan önceki kongrelerimizde olduğu gibi, kongre programının en önemli belirleyicilerinden biri sizlerden gelen istek ve öneriler olmuştur. Amacımız, tüm katılımcıların güncel bilgilere ulaşabileceği, deneyimlerin interaktif olarak paylaşılabileceği ve ilginç olguların birlikte gözden geçirilebileceği bir kongreyi birlikte gerçekleştirebilmektir.

Güncel literatürün, sizlerden gelen önerilerin, Klimik Derneği Çalışma Grupları'nın ve son dönemde ortaya çıkan sorunların rehberliğinde yoğun bir çalışma döneminin ardından ortaya çıkan bilimsel program; üç konferans, beş simpozyum, on beş mini simpozyum, altı uzmanıyla tartışalım, iki olgu tartışması, üç birlikte tartışalım, bir yılın ses getiren makaleleri, bir yuvarlak masa toplantısı, beş sözel sunum ve üç poster tartışması oturumundan oluşmaktadır. Bildirilerden üçü sözel üçü poster olmak üzere, altısına kongre bildiri ödülleri verilecektir. Yuvarlak masa toplantısında uzmanlık alanımızın dünü, bugünü ve yarını tartışılacaktır. Ayrıca ilaç endüstrisi tarafından dört uydu simpozyum düzenlenecektir.

Kongre programımız içinde 14 Mart 2013 tarihinde altı oturumla yer alacak olan VI. Ulusal Yoğun Bakım İnfeksiyonları Simpozyumu (UYBİS VI), Yoğun Bakım ve İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobıyoloji uzmanlarının multidisipliner çalışma anlayışının yansıtıldığı sunum ve tartışmalarla kongreye zenginlik katacaktır.

Kongre öncesinde "Kronik Viral Hepatit Yönetimi" konusunda bir atölye çalışması ve kongre sonrasında "Bilimsel Makale ve Tez Yazımı" konulu bir kurs düzenlenecektir. Bu oturumların genç meslektaşlarımıza çok yararlı olacağını düşünmekteyiz.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (İHKMEYK) 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Yeterlik Belgesi olan Klimik Derneği üyelerinin katılımıyla 14 Mart 2013'te yapılacaktır. Ayrıca bu gündemin ardından İHKMEYK 3.Eğitim Üst Kurulu da toplanacaktır.

Klimik Derneği' nin yeni dönem dernek organlarının seçileceği 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı yine Klimik 2013 sırasında 15 Mart 2013'te gerçekleştirilecektir. Kongrede infeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji alanında otuz yılını dolduran meslektaşlarımıza hizmet plaketi sunulması geleneğini de sürdüreceğiz.

Köklü ve onur duyduğumuz geleneklerimizi geleceğe taşıyacaklarından emin olduğumuz genç meslektaşlarımızdan oluşan Klimik Derneği Asistan ve Genç Uzman Hekimler Komisyonu (AGUH) Genel Kurul Toplantısı 16 Mart 2013'te yapılacaktır.

Sizlerin katkı ve katılımlarıyla anlamını bulacak olan, 14 Mart Tıp Bayramı'nı da bir kez daha birlikte kutlayacağımız Klimik 2013'te buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Halis AKALIN
Kongre Başkanı


İLK DUYURU

Değerli Meslektaşımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği'nce iki yılda bir düzenlenen XVI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (Klimik 2013), 13-17 Mart 2013'te Antalya'da yapılacaktır. 

Ulusal Kongreler bilgi, deneyim ve üretimlerin paylaşıldığı, gündemdeki sorunların konuşulduğu, kurulların seçildiği  ve meslektaşlarımızın birbirlerini doğrudan tanıma fırsatı bulduğu ortamlardır.   

Uzmanlık derneğimizce bundan önce düzenlenen kongrelerimizde olduğu gibi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  uzmanlık alanındaki  güncel ve ilginç konular bu kongrede de gözden geçirilecek, katılımcıların özgün çalışmaları sözlü ve poster bildirisi olarak sunulacaktır. 

İnfeksiyonlar geçmişte olduğu gibi günümüzde de insanlığı tehdit etmekte ve ölüm nedenleri içinde ilk sıralardaki yerini korumaktadır. Bulaşıcı hastalıkların ve dirençli mikroorganizmaların sadece hastayı değil tüm toplumu ilgilendirmesi alanımızı diğer disiplinlerden ayıran en belirleyici durumdur.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji  uzmanlık alanı  bağışıklama, seyahat tıbbı, toplum kökenli ve sağlık bakımı ile ilişkili infeksiyonlar, bağışıklığı baskılanmış konakta gelişen infeksiyonlar,  zoonozlar, HIV/AIDS ve diğer cinsel temasla bulaşan infeksiyonlar, kronik hepatitler, infeksiyon kontrolü, antibiyotik yönetimi, epidemiyoloji  ve infeksiyon hastalıklarının laboratuvar tanısı gibi  oldukça geniş bir spektrumu içine almaktadır.  Böylesine geniş bir bilimsel platformda başarılı bir kongre düzenlemek, ancak sizlerden gelecek olan   değerli görüş   ve  önerilerin harmanlanmasıyla mümkün olacaktır.  Bu nedenle birinci duyuru formunu doldurarak 10 Ekim 2012'den önce bize ulaştırmanızı bekliyoruz. 

Sizlerin katkı ve katılımlarıyla anlamını bulacak olan,  14 Mart Tıp Bayramı'nı da bir kez daha birlikte kutlayacağımız Klimik 2013'te buluşmak  dileğiyle  sevgi ve saygılarımızı sunarız.

Prof. Dr. Halis AKALIN
Kongre Başkanı