Şifremi Unuttum

4. Eğitici Gelişimi Kursu İHKMEYK’in 10. Kuruluş Yıldönümünde (21 Eylül 2012) Yapıldı

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Derneğimizin İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve Yeterlik Kurulu (IHKMEYK) tarafından İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji eğiticisi üyelerimize yönelik olarak bir İleri Eğitici Kursu biçiminde düzenlenen 4. Eğitici Gelişimi Kursu, İHKMEYK’in 10. kuruluş yıldönümüne rastlayan 21 Eylül 2012 tarihinde İstanbul’da Dernek Merkezinde yapıldı. Böylece Derneğimiz İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanlık eğitiminin düzeyini ülke çapında yükseltmeyi hedefleyen etkinliklerinden birini daha gerçekleştirmis oldu.

Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılarımızı kutlar, emek veren düzenleme kurulu üyelerine ve görev kabul eden eğiticilere şükranlarımızı sunarız.

Sevgi ve saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu