Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Yurdumuzda Kuduz: Güncel Durum – Prof. Dr. Münir Büke’nin Onuruna (İstanbul Kuduz Tedavi Müessesesi Kuruluşunun 120. Yılında) Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti ve Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Ege Ortak Bilimsel Toplantısı

19 Eylül 2007

Yer: İzmir, Türkiye

Başvuru: Prof. Dr. Ramazan İnci, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Bornova, 35100 İzmir, Türkiye

Online: http://www.klimik.org.tr/pdfs/Yurdumuzda_Kuduz_Program.pdf