Şifremi Unuttum

V. Ulusal Sindirim Yoluyla Bulaşan İnfeksiyonlar Simpozyumu

7 Nisan 2007 - 10 Nisan 2007

Yer: Samsun, Türkiye

Başvuru: Prof. Dr. Belma Durupınar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Kurupelit-Samsun, Türkiye

Online: http://www.sindirim2007.org/