Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bakterilerde Antimikrobiyal Direncin Belirlenmesinde Moleküler Yöntemlerin Kullanımı Kursu

9 Haziran 2008 - 13 Haziran 2008

Yer: İzmir, Türkiye

Başvuru: Prof. Dr. Rıza Durmaz, İnönü Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye

Online: http://www.tmc-bgcg.org/