Şifremi Unuttum

KİDOK 2021 Duyurusu

KİDOK 2021 İçin Ön Kayıtlar Başladı!

KLİMİK Derneği Okulu (KİDOK)’nun dördüncüsü 9-11 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) üyesi olan, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji araştırma görevlileri ve uzmanları okulumuza başvurabilir. KİDOK 2021 çevrimiçi yapıldığı için başvuruda sayı sınırlaması bulunmamaktadır. Bütün derslerimiz eğiticiler tarafından çevrimiçi canlı olarak yapılacaktır. KİDOK süresi kısaltıldığından dersler 30 (otuz) dakika ile sınırlandırıldı. Her gün sabah 10 sorudan oluşan ön-test, son gün de 50 sorudan oluşan, KİDOK okul sonu testleri çevrimiçi olarak yapılacaktır.

KİDOK 2021 çevrimiçi okuluna destek veren bütün eğiticilere teşekkür eder, katılımcılara başarılar dileriz.

Prof. Dr. Onur URAL (Okul Başkanı)
Doç. Dr. Yunus GÜRBÜZ (Okul Başkan Yardımcısı)
Prof. Dr. Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ (Okul Sekreteri)