Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

KUTEP Duyurusu

KUTEP 2018 için Ön Kayıtlar Başladı!

KLİMİK Derneği Okulu (KİDOK) Projesi kapsamında düzenlenen “KLİMİK Derneği Uygulamalı Teorik Eğitim Programı (KUTEP)“nın ikincisi 12-16 Şubat 2018 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Her yıl 1 (bir) defa düzenlenen KUTEP’e katılabilmek için öncelikle KİDOK’a ön kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Ön kayıt yaptıran dernek üyeleri arasından, tıpta uzmanlık öğrencileri ve uzmanlar, Derneğin sağlayacağı olanaklarla belirlenen kontenjan dâhilinde KUTEP’e kabul edilecektir. KUTEP sonrası 17 Şubat 2018 tarihinde teorik ve pratik yeterlilik sınavı gerçekleştirilecektir.

TEORİK EĞİTİM: 12-15 Şubat 2018 Mercure Hotel Topkapı, İstanbul (Sorumlu Prof. Dr.  Neşe SALTOĞLU)

MİKROBİYOLOJİ PRATİĞİ: 16 Şubat 2018, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (Sorumlu Prof. Dr. Gökhan AYGÜN)

YETERLİK SINAVI: 17 Şubat 2018, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı (Sorumlu Prof. Dr.  Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN)

Klimik Derneği Uygulamalı Teorik Eğitim Programı (KUTEP) Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Onur URAL (Okul Başkanı)
Prof. Dr. Fatma ULUTAN (Okul Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Aysel KOCAGÜL-ÇELİKBAŞ (Okul Sekreteri)

Okul Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Onur URAL (İHKMEYK Başkanı)
Prof. Dr. Fatma ULUTAN (İHKMEYK Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu Başkanı)
Prof. Dr. Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN (İHKMEYK Yeterlik Sınav Komisyonu Başkanı)
Prof. Dr. Alpay AZAP (Dernek Yönetim Kurulu Üyesi)
Doç. Dr. Süda TEKİN (Dernek Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN (Dernek Yönetim Kurulu Üyesi)
Uzm. Dr. Okan DERİN (AGUH Komisyonu Temsilcisi)

Ön kayıt yaptırmayı unutmayın.

KİDOK Yönergesi’ne Derneğimizin sayfasından ulaşabilirsiniz.