Şifremi Unuttum

Akdeniz Bölgesi Kış Simpozyumu – Pnömoniler

3 Aralık 2011

Sayın Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 25. yaşını kutlarken “yedi bölgede yedi etkinlik” programı çerçevesinde Akdeniz Bölgesi etkinliği olarak, 3 Aralık 2011 tarihinde Mersin’de Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı işbirliğiyle Pnömoniler konulu Akdeniz Bölgesi Kış Simpozyumu gerçekleştirilecektir.

Pnömoniler, toplumda günlük yaşam sırasında ortaya çıkabildiği gibi, hastaneye yatırılmış hastalarda da ortaya çıkabilmektedir. Pnömonilerin sağlık hizmetiyle ilişkisi konunun bir başka boyutunu oluşturmaktadır. Tıptaki ilerlemelere karşın pnömonilerin tanı, tedavi ve korunmasındaki güçlükler sürmektedir. Bu simpozyumda pnömoniler iki oturum halinde farklı merkezlerden meslektaşlarımızca gözden geçirilecek ve güncel sorunlara çözümler aranacaktır. Zengin bilimsel programdan ayırmaya çalıştığımız zamanda ise yurdumuzun en büyük limanına sahip olan Mersin’in, tarihi yerlerini, kutsal mekânlarını ve doğal güzelliklerini fark edeceğinizi umuyoruz.

Sizi hem bilgiyi paylaşmak hem de dayanışmamızı güçlendirmek için 2013’teki XVII. Akdeniz Oyunlarının evsahipliğini de üstlenecek olan güzel Mersin’de 3 Aralık 2011’de Akdeniz Bölgesi Kış Simpozyumu’nda bir araya gelmeye davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Ali KAYA
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Haluk ERAKSOY
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon
Hastalıkları Derneği
Başkanı

Etkinlik ile ilgili dosyalar

Online Başvuru