Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL (Üye)

1989’da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1996’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda ihtisasını tamamladı. 2003 yılında Harvard Üniversitesi Halk Sağlığı Okulu’nda sayısal analizler alanında halk sağlığı yüksek lisans derecesi (MPH) aldı. 2011 yılından bu yana Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde ve 2020 yılından itibaren Koç Üniversitesi İş Bankası İnfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi’nde (KUISCID) kurucu direktörü olarak çalışmaktadır. Avrupa İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Derneği’nde (ESCMID) 2018-2020 yıllarında eğitim ve 2020-2022 yıllarında arasında yayın ve iletişim sorumlusu olarak görev aldı. 2013 yılından itibaren Bilim Akademisi üyesidir. Lancet COVID-19 Aşı ve Tedavi Komisyonu üyesidir. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nde (KLİMİK) 2009-2011 döneminde Denetleme Kurulu üyesi, 2011-2013 döneminde genel sekreter, 2013-2017 döneminde başkan, 2017-2021 yılları arasında yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı, 2021-2023 döneminde yönetim kuruluna seçildi.