Şifremi Unuttum

I. Viral İnfeksiyonlar ve Bağışıklama Simpozyumu 19-21 Eylül 2024’te İstanbul’da Yapılıyor

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin Çok Değerli Üyeleri,

Temiz içme suyunun sağlanması, antibiyotiklerin ve aşıların kullanıma girmesiyle birlikte bakteriyel infeksiyonların önemli oranda azaldığı 20.yüz yıldan itibaren, tanı yöntemlerinin de gelişmesiyle birlikte infeksiyon hastalıklarında viral infeksiyonların önemi arttı. 20. yüzyılda görülen pandemilerde, başta HIV olmak üzere viruslar büyük oranda öne çıktı. 21.yüzyıla geldiğimizdeyse nüfusun ve insan-hayvan temasının artması, hayvan habitatlarının yıkımı, küresel ısınma ve kısa dönem iklim çeşitlilikleri, uçakla seyahatin çok kolaylaşması ve artması gibi demografik, iklimsel ve teknolojik gelişmelerin katkısıyla yeni ortaya çıkan viral infeksiyonlar ve salgınlar daha da çok artış gösterdi. Özellikle vahşi yaşamdan kaynaklanan zoonotik viral infeksiyon salgınları sıklıkla tanımlanmaya başlandı.  Sadece küresel olarak her anlamda büyük yıkıma yol açan COVID-19 pandemisi değil, 2003 yılındaki SARS salgını, 2009 yılındaki domuz gribi pandemisi, 2012 yılındaki MERS salgını, 2013-2016 yılları arasındaki Batı Afrika Ebola Virusu Salgını ve 2015 yılındaki Zika virusu salgını sınırları aşarak yayılıp çok sayıda ülkeyi etkilemek suretiyle önemli mortaliteye ve morbiditeye yol açtı.  Diğer taraftan bilim dünyasının tüm bu salgınlar sırasında gösterdiği yoğun çabalar ve araştırmalar sayesinde viral infeksiyonların tanısı ve tedavisinde tarihi gelişmelere de tanıklık edildi.

Yeni veya yeniden ortaya çıkan viral infeksiyonlar ve salgınlar yanında insan herpes virusları, HIV, viral hepatit, kızamık, grip, influenza virusları, HPV, RSV ve diğer solunum yolu virusları gibi çok sayıda virus da epidemiyoloji, klinik seyir, tanı, tedavi ve önlenmelerinde, başta COVID-19 pandemisinin yarattığı farklılıklar, aksamalarla birlikte tüm dünyayı ciddi bir şekilde etkilemeye devam etmektedir.   Özellikle nüfusun yaşlanması ve komorbiditesi olan, bağışıklığı baskılanmış hasta sayısının artması, hayatı tehdit eden viral infeksiyonların sayısını da önemli oranda artırmış durumdadır.

Viral infeksiyonlar, yarattıkları önemli sağlık sorunlarına ek olarak, bireylerin ve toplumların sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Bu etkiler, sağlık politikalarının şekillenmesinden, sağlık sistemlerinin ve ekonomilerinin derinden etkilenmesine, hatta sosyal yaşamın büyük ölçüde kısıtlanmasına kadar uzanabilir. Bu nedenle, epidemiyoloji, tanı, tedavi ve önleme konularında yaşanan önemli bilimsel gelişmelerin ışığında, viral infeksiyonların tüm virus gruplarını kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak ele alınması, camiamız için öncelik taşımaktadır. Bu bağlamda, Derneğimiz tarafından düzenlenen ve 19-21 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan I. Viral İnfeksiyonlar ve Bağışıklama Simpozyumu‘nun, ülkemizdeki bilim camiasına viral infeksiyonlar konusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Viral infeksiyonlarla ilgili tüm bilimsel gelişmelerin, konusunda uzman kişiler tarafından aktarılacağı, sorunların, deneyimlerin ve üretimlerin paylaşılacağı simpozyumumuzda, alanında deneyim sahibi meslektaşlarımızın yanı sıra genç uzman ve asistan arkadaşlarımızla da buluşmayı hedefliyor, destek ve katılımlarınızla zenginleşecek olan simpozyumumuza hepinizi davet ediyoruz.

Selam ve saygılarımızla,

Simpozyum Web Sitesi İçin Tıklayınız

Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
Simpozyum Başkanı
Nesrin TÜRKER
Simpozyum Sekreteri
Mert KUŞKUCU
Simpozyum Sekreteri