I. VİRAL İNFEKSİYONLAR VE BAĞIŞIKLAMA SİMPOZYUMU 19-21
EYLÜL 2024
ALİ EMİRİ EFENDİ
KÜLTÜR MERKEZİ
/ İSTANBUL

BİLDİRİLER

Bildiri özetleri çevrim içi bildiri sistemiyle toplanacaktır. Son gönderim tarihi 15 Ağustos 2024’tür. Bildirilerin çevrim içi sistem üzerinden girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. E-posta ve posta yoluyla gönderilenler kabul edilmeyecektir.

DAVET MEKTUBU

Simpozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları simpozyum sekreterliği aracılığıyla isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacıyla kullanılabilir. 

KAYIT VE DANIŞMA

Kayıt masası simpozyum süresince Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde saat 08:00 – 19:00 arasında açık olacaktır. Kayıt yaptırmamış katılımcılar simpozyum merkezinde bulunan kayıt masasından kayıt yaptırabileceklerdir.

VİRAL İNFEKSİYONLAR VE BAĞIŞIKLAMA SİMPOZYUMU

DAVET

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin Değerli Üyeleri,

Temiz içme suyunun sağlanması, antibiyotiklerin ve aşıların kullanıma girmesiyle birlikte bakteriyel infeksiyonların önemli oranda azaldığı 20.yüz yıldan itibaren, tanı yöntemlerinin de gelişmesiyle birlikte infeksiyon hastalıklarında viral infeksiyonların önemi arttı. 20. yüzyılda görülen pandemilerde, başta HIV olmak üzere viruslar büyük oranda öne çıktı. 21.yüzyıla geldiğimizdeyse nüfusun ve insan-hayvan temasının artması, hayvan habitatlarının yıkımı, küresel ısınma ve kısa dönem iklim çeşitlilikleri, uçakla seyahatin çok kolaylaşması ve artması gibi demografik, iklimsel ve teknolojik gelişmelerin katkısıyla yeni ortaya çıkan viral infeksiyonlar ve salgınlar daha da çok artış gösterdi. Özellikle vahşi yaşamdan kaynaklanan zoonotik viral infeksiyon salgınları sıklıkla tanımlanmaya başlandı.  Sadece küresel olarak her anlamda büyük yıkıma yol açan COVID-19 pandemisi değil, 2003 yılındaki SARS salgını, 2009 yılındaki domuz gribi pandemisi, 2012 yılındaki MERS salgını, 2013-2016 yılları arasındaki Batı Afrika Ebola Virusu Salgını ve 2015 yılındaki Zika virusu salgını sınırları aşarak yayılıp çok sayıda ülkeyi etkilemek suretiyle önemli mortaliteye ve morbiditeye yol açtı.  Diğer taraftan bilim dünyasının tüm bu salgınlar sırasında gösterdiği yoğun çabalar ve araştırmalar sayesinde viral infeksiyonların tanısı ve tedavisinde tarihi gelişmelere de tanıklık edildi.

Yeni veya yeniden ortaya çıkan viral infeksiyonlar ve salgınlar yanında insan herpes virusları, HIV, viral hepatit, kızamık, grip, influenza virusları, HPV, RSV ve diğer solunum yolu virusları gibi çok sayıda virus da epidemiyoloji, klinik seyir, tanı, tedavi ve önlenmelerinde, başta COVID-19 pandemisinin yarattığı farklılıklar, aksamalarla birlikte tüm dünyayı ciddi bir şekilde etkilemeye devam etmektedir.   Özellikle nüfusun yaşlanması ve komorbiditesi olan, bağışıklığı baskılanmış hasta sayısının artması, hayatı tehdit eden viral infeksiyonların sayısını da önemli oranda artırmış durumdadır.

Viral infeksiyonlar, yarattıkları önemli sağlık sorunlarına ek olarak, bireylerin ve toplumların sağlığı üzerinde ciddi etkilere sahiptir. Bu etkiler, sağlık politikalarının şekillenmesinden, sağlık sistemlerinin ve ekonomilerinin derinden etkilenmesine, hatta sosyal yaşamın büyük ölçüde kısıtlanmasına kadar uzanabilir. Bu nedenle, epidemiyoloji, tanı, tedavi ve önleme konularında yaşanan önemli bilimsel gelişmelerin ışığında, viral infeksiyonların tüm virus gruplarını kapsayacak şekilde ayrıntılı olarak ele alınması, camiamız için öncelik taşımaktadır. Bu bağlamda, Derneğimiz tarafından düzenlenen ve 19-21 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek olan I. Viral İnfeksiyonlar ve Bağışıklama Simpozyumu‘nun, ülkemizdeki bilim camiasına viral infeksiyonlar konusunda önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

Viral infeksiyonlarla ilgili tüm bilimsel gelişmelerin, konusunda uzman kişiler tarafından aktarılacağı, sorunların, deneyimlerin ve üretimlerin paylaşılacağı simpozyumumuzda, alanında deneyim sahibi meslektaşlarımızın yanı sıra genç uzman ve asistan arkadaşlarımızla da buluşmayı hedefliyor, destek ve katılımlarınızla zenginleşecek olan simpozyumumuza hepinizi davet ediyoruz.

Selam ve saygılarımızla.

Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
Simpozyum Başkanı

Nesrin TÜRKER
Simpozyum Sekreteri

Mert KUŞKUCU
Simpozyum Sekreteri

VİRAL İNFEKSİYONLAR VE BAĞIŞIKLAMA SİMPOZYUMU

DÜZENLEME KURULU

Simpozyum Başkanı

Serap ŞİMŞEK-YAVUZ

 

Simpozyum Sekreterleri

Nesrin TÜRKER
Mert KUŞKUCU

 

DÜZENLEME KURULU

İrem AKDEMİR
Hande ARSLAN
Gökhan AYGÜN
Mehtap AYDIN
Alpay AZAP
Füsun CAN
Güle ÇINAR
Neşe DEMİRTÜRK
Önder ERGÖNÜL
Asuman İNAN
Faruk KARAKEÇİLİ
Selçuk ÖZGER
Selda SAYIN-KUTLU
Ali ŞENGÜL
Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN
Süda TEKİN
Elif TÜKENMEZ-TİGEN

VİRAL İNFEKSİYONLAR VE BAĞIŞIKLAMA SİMPOZYUMU

ANA KONULAR

 • Viral Hepatitler
 • HIV/AIDS
 • Viral MSS İnfeksiyonları
  • HSV-1, HSV-2: Güncel gelişmeler
  • WNV: Bir sonraki salgın ne zaman?
  • Arenaviruslar (LCMV, Lassa, ): Güncel durum
  • Kuduz: Güncel durum
 • Aedesle gelenler, gelecekler
  • Zika
  • Dang
  • Sarı ateş
 • Tek sağlık ve viral İnfeksiyonlar
  • Nipah, Hendra
 • Kanamalı Ateşler
  • KKKA: TR çalışmaları, aşı, ilaç
  • Diğerleri
 • Bağışıklığı baskılanmış konakta viral İnfeksiyonların tanısı, tedavisi, önlenmesi
  • İnsan herpes virusları: HSV-1, HSV-2, VZV, CMV, EBV, HHV6, HHV7, HHV8
  • Poliyomaviruslar
 • İnfluenza ve HPAIV
  • HPAIV salgınında son durum: İnsana geçme riski artıyor mu?
  • Grip aşıları: Etkinlik nasıl artırılabilir?
 • Pikornaviruslar/Enteroviruslar
  • EV-D68 ve EV-A71: Güncel durum
 • Pneumoviridae (RSV, Human metapneumovirus): Yeni gelişmeler, tedavi ve aşılar
 • Koronaviruslar
  • Eski insan koronavirusları
  • SARS, MERS, COVID: Bir sonraki ne olacak?
  • COVID tedavisinde güncel durum
 • Suçiçeği, zona: Güncelleme
 • Kızamık: Son salgında güncel durum, TR/Dünya
 • HPV: Hastalık yükü, aşılama, etkisi
 • Poks viruslar: Mpox, Orf, Alaska çiçeği
 • Viral GİS İnfeksiyonlar
  • Rotavirus: Aşılama yararlı mı?
  • Norovirus: Nasıl mücadele etmeli?
 • Viral infeksiyonlarda patogenez
  • Sitopatik etki mekanizmaları
  • Konak savunmasından kaçma mekanizmaları
 • Viral infeksiyonların tanısı
 • Yeni antiviral tedavi yaklaşımları
  • Mab
 • Viruslar ve kronik hastalıklar
  • Viruslar ve kanser
  • Viruslar ve otoimmun hastalıklar
  • Viruslar ve ateroskleroz, diyabet ve obezite
 • Aşı tereddütüyle mücadele
VİRAL İNFEKSİYONLAR VE BAĞIŞIKLAMA SİMPOZYUMU

KAYIT KONAKLAMA

KAYIT ÜCRETLERİ
Katılım Türü 1 Ağustos 2024 Öncesi 1 Ağustos 2024 Sonrası
Hekim 17.500 TL. 20.000 TL.
Firma Yetkilisi 17.500 TL. 20.000 TL.

*Kayıt ücretlerine oturumlara katılım, kahve molaları, yaka kartı, bilimsel program, katılım sertifikası, stand ve toplantı alanlarına giriş dahildir.

*Ücretlere %20 KDV dahil değildir.

KONAKLAMA ÜCRETLERİ
AKGÜN OTEL 1 Ağustos 2024 Öncesi 1 Ağustos 2024 Sonrası
Tek Kişilik Oda 400 € 500 €
Çift Kişilik Oda (Kişi Başı) 300 € 400 €

*Konaklama ücretlerine 19 Eylül giriş – 21 Eylül çıkış olmak üzere iki gece konaklama, otelde kahvaltı, bilimsel toplantılara katılım, toplantılar dahilindeki kahve ikramları, öğle yemeği, yaka kartı, katılım sertifikası, cep programı ve bildiri kitabı

*Ücretlere %10 KDV dahil değildir.

TRANSFER ÜCRETLERİ

Havaalanı – Otel – Havaalanı çift yön toplu transfer: 4.500 TL + KDV’dir.

Özel transfer talepleriniz için lütfen serkan@suerturizm.com adresi ile iletişime geçiniz.

Banka Hesap Bilgileri

Hesap Adı       : Süer Turizm Tic. Ltd. Şti Banka : Yapı Kredi Bankası Şube / Kodu : Bakırköy / 018
IBAN – TL        : TR40 0006 7010 0000 0084 4441 83
IBAN – AVRO    : TR81 0006 7010 0000 0085 2760 93 SWIFT : YAPITRIS072

VİRAL İNFEKSİYONLAR VE BAĞIŞIKLAMA SİMPOZYUMU

BİLİMSEL PROGRAM: 19-21 EYLÜL 2024

PEK YAKINDA....
VİRAL İNFEKSİYONLAR VE BAĞIŞIKLAMA SİMPOZYUMU

BİLDİRİ ÖZETLERİ

Bildiri son gönderim tarihi 15 Ağustos 2024’tür.
VİRAL İNFEKSİYONLAR VE BAĞIŞIKLAMA SİMPOZYUMU

GENEL BİLGİLER

Simpozyum Tarihi ve Simpozyum Merkezi

Viral İnfeksiyonlar ve Bağışıklama Simpozyumu 19-21 Eylül 2024 tarihleri arasında Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi, İstanbul’da düzenlenecektir.

Simpozyumun Dili

Toplantının resmi dili Türkçe’dir.

İnternet Sitesi

Bilimsel program, kayıt ve konaklama ile ilgili en güncel bilgilere internet sitemiz https://www.klimik.org.tr/viralinfeksiyonlar-2024 üzerinden ulaşabilirsiniz. İnternet sayfamız düzenli olarak güncellenmektedir. Lütfen ziyaret ediniz.

Katılım Sertifikası

Simpozyum katılım sertifikası 21 Eylül 2024 tarihinden sonra katılımcıların e-posta adreslerine dijital olarak gönderilecektir.

Kayıt ve Danışma

Kayıt masası simpozyum süresince Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi’nde saat 08.00–19.00 arasında açık olacaktır. Kayıt yaptırmamış katılımcılar simpozyum merkezinde bulunan kayıt masasından kayıt yaptırabileceklerdir. Kayıt için Süer Turizm ile irtibata geçilmesi gerekmektedir.

Bildiriler

Bildiri özetleri çevrim içi bildiri sistemiyle toplanacaktır. Bildiri son gönderim tarihi 15 Ağustos 2024’tür. Bildirilerin çevrim içi sistem üzerinden girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-posta ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Davet Mektubu / İzin Yazısı

Simpozyum katılımı için kurumlara verilmek üzere talep edilecek olan davet yazıları simpozyum sekreterliği aracılığıyla isteyen katılımcılara gönderilecektir. Bu tür davet yazıları sadece izin amacıyla kullanılabilir. Davet mektubu sahibi misafirlerin kayıt ve konaklama ücretleri kendilerine aittir.

Yaka Kartı

Tüm katılımcıların simpozyum merkezine girişte, bilimsel oturumlar ve sosyal aktiviteler esnasında yaka kartlarını takmalarını güvenlik açısından önemle rica ederiz.

İptaller

10 Ağustos 2024 tarihine kadar yapılacak iptallerde, kayıt ve konaklama ücretlerinin %50’si iade edilir. Bu tarihten sonra yapılacak iptallerde iade yapılmayacaktır. Tüm iadeler simpozyum bitiminden sonra yapılacaktır.

VİRAL İNFEKSİYONLAR VE BAĞIŞIKLAMA SİMPOZYUMU

İLETİŞİM

KLİMİK DERNEĞİ

Meşrutiyet Mah. Rumeli Cad.
İpek Apt. No. 70 D. 7
34363 Şişli, İstanbul
Telefon: 0212 219 54 82
Faks: 0212 219 54 82
klimik@klimik.org.tr
www.klimik.org.tr

BİLİMSEL SEKRETARYA

Doç. Dr. Nesrin TÜRKERİzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
E-mail: nesrinturker@yahoo.com

Dr. Öğr. Üyesi Mert KUŞKUCU
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
E-mail: kuskucum@gmail.com

 

ORGANİZASYON SEKRETERYASI

Fişekhane Cad. Türkçü Sokak Kayalı Apt. A-Blok No:6/7
Bakırköy, İstanbul
Telefon: 0212 543 10 00
Faks: 0212 543 36 36
GSM: 0532 232 56 15
E-posta: cihan@suerturizm.com
www.suerturizm.com