Şifremi Unuttum

ECDC Raporu Gonore İnfeksiyonlarında İlaç Direncinin Arttığını Vurguluyor


10 Haziran 2024

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından yayımlanan yeni sürveyans verileri, gonore infeksiyonlarındaki önemli artışla birlikte antimikrobiyal direncinin (AMR) çarpıcı şekilde arttığını gösteriyor.

2022’de 23 Avrupa Birliği/Avrupa Ekonomik Alanı (AB/AEA) ülkesi tarafından Avrupa Gonokokal Antimikrobiyal Sürveyans Programı’na gönderilen 4396 Neisseria gonorrhoeae izolatının %25.6’sı azitromisine dirençliydi; 2021’de bu oran %14.2 idi. Durum dikkat çekicidir, çünkü Avrupa’da ve diğer yerlerde gonore tedavisinde önerilen antibiyotik seftriakson olmakla birlikte tedavi başarısını garantilemek için azitromisin sıklıkla seftriakson ile kombine kullanılmaktadır.

Ayrıca Avusturya ve Almanya’da seftriaksona dirençli iki izolat tespit edildi. Bir izolat ilaca önemli ölçüde ilaca dirençliyken, diğeri çoklu ilaca dirençliydi ve azitromisin direnci “yüksek düzeyde” idi.

ECDC yetkilileri, azitromisin direncinin artmasıyla birlikte seftriaksona direnç tespit edilmesinin endişe verici bir eğilim olduğunu ifade ediyor.

İlaç direncindeki artışa gonore infeksiyonlarındaki çarpıcı artış eşlik ediyor. 2022’de,  2021’e göre %48 artışla, 28 AB/AEA ülkesinden toplam 70 881 doğrulanmış vaka bildirildi.

Haber İçin Tıklayınız