Şifremi Unuttum

Veriler Tekrarlayan İdrar Yolu İnfeksiyonlarıyla Birlikte Antibiyotik Direncinin Arttığını Gösteriyor


20 Mayıs 2024

Kaliforniya sağlık sisteminde tedavi edilen indeks idrar yolu infeksiyonlarının (İYİ) yarısından fazlasının (%57) en az bir antibiyotik sınıfına dirençli bakterilerden kaynaklandığı, %13’ünün üç veya daha fazla sınıfa dirençli olduğu ve bu oranların takip eden infeksiyonlarla birlikte sırasıyla %65’e ve %20’ye yükseldiği açıklandı.

Kaiser Permanente Güney Kaliforniya liderliğindeki araştırma ekibi tarafından, the Journal of Infectious Disease’de yayımlanan bu bulguların, tedavi kararlarına rehberlik etmek açısından tekrarlayan idrar yolu infeksiyonlarını ve antibiyotik duyarlılık modellerini sürekli izlemenin önemini gösterdiği ifade edildi.

Araştırmacılar takip eden idrar yolu infeksiyonlarının özelliklerini, Ocak 2016-Aralık 2020 zaman aralığında komplikasyonsuz idrar yolu infeksiyonu tanısı alan bir hasta kohortunda 2021’e kadar takip ederek değerlendirdi.

Komplikasyonsuz İYE tanısı alan 148 994 hastanın %19’unda, ortalama 300 gün sonra kültürle doğrulanmış infeksiyon görüldü. İndeks İYE’lerin çoğu (%79) Escherichia coli‘den kaynaklandı ve altıncı İYE’de bu oran %73’e düştü; bununla birlikte Klebsiella türleri indeks İYE’lerde %7’den altıncı infeksiyonda %11’e yükselmiştir.

Toplamda indeks İYE’lerin %57’si bir veya daha fazla antibiyotik sınıfına duyarlı değildi ve %13’ü en az üç sınıfa dirençliydi; altıncı İYE’de sırasıyla %65 ve %20’ye yükseldi. En yaygın direnç görülen antibiyotikler tek başına penisilin (%12) ve penisilin, trimetoprim-sülfametoksazol ve en az bir antibiyotik sınıfının daha kombinasyonuydu (%9).

Haber İçin Tıklayınız