Şifremi Unuttum

Geniş Spektrumlu Antibiyotikle Tedavi Edilen Sepsis Hastalarında Ölüm Riskinin Arttığı Gösterildi


14 Mayıs 2024

JAMA Internal Medicine dergisinde yayımlanan ABD’li araştırmacılara ait  yeni bir çalışmaya göre, sepsis şüphesi olan hastalara en sık reçete edilen geniş spektrumlu ampirik antibiyotiklerden biri artan mortaliteyle ilişkili bulundu.

Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Veteran Affairs Anne Arbor Sağlık Sistemi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışma, sepsis şüphesi olan ve anti-anaerobik antibiyotikler için net endikasyonu bulunmayan hastalarda piperasilin-tazobaktam ve vankomisin kombinasyonu, sefepim ve vankomisin ile karşılaştırıldığında 90 günlük mortalitede %5′ artışla ilişkilendirildi.

Araştırma kriterlerine uyan 7569 sepsis hastası (%55 erkek; ortalama yaş, 63) arasından 4523’ü vankomisin ve piperasilin-tazobaktam kombinasyonuyla tedavi edilirken, 3046’sı vankomisin ve sefepim aldı. Yaş, komorbiditeler, organ yetmezliği değerlendirme skorları veya antibiyotik uygulamasına kadar geçen süre açısından tedavi grupları arasında anlamlı fark yoktu.

Araştırmacılar, vankomisin ve piperasilin-tazobaktam rejiminin sepsis şüphesi olan her 20 hastada 1 ek ölüme katkıda bulunabileceğini tahmin ediyor.

Haber İçin Tıklayınız