Şifremi Unuttum

Bugün 25 Nisan 2024 Dünya Sıtma Günü: “Daha Adil Bir Dünya İçin Sıtmayla Mücadeleyi Hızlandırıyoruz”


25 Nisan 2024

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün açıklamasına göre sıtmadan en ağır etkilenen bölge Afrika bölgesidir. 2022 verilerine göre tüm dünyadaki sıtma vakalarının %94’ü ve sıtmaya bağlı ölümlerin %95’i bu bölgededir.

Son yıllarda sıtmanın azaltılmasına yönelik ilerleme durma noktasına geldi. Sıtma yalnızca insan sağlığını doğrudan tehlikeye atmakla ve hayatlara mal olmakla kalmıyor, aynı zamanda eşitsizlik kısır döngüsünün sürmesini sağlıyor. Hamile kadınlar, bebekler, beş yaşın altındaki çocuklar, mülteciler, göçmenler, ülkeleri içinde yerinden edilmiş insanlar ve Yerli Halklar da dahil olmak üzere en savunmasız durumda yaşayanları orantısız şekilde etkilenmeye devam ediyor.

DSÖ Afrika Bölgesi hastalığın en ağır yükünü taşımaktadır; 2022’de sıtma vakalarının %94’ü ve sıtmaya bağlı ölümlerin %95’i bu bölgededir. Bu durumdan en çok, yoksulluk içinde yaşayan ve eğitime erişimi kısıtlı olan Afrika bölgesindeki kırsal nüfus etkilenmektedir. Mevcut gidişat göz önüne alındığında, DSÖ’nün sıtma vakalarının ve ölümlerin azaltılmasına yönelik küresel sıtma stratejisinin 2025’teki kritik kilometre taşlarına erişilemeyecek.

Hamile kadınlar, küçük çocuklar ve hassas durumdaki diğer gruplar neden ihtiyaç duydukları sıtma hizmetlerine erişemiyor? 2024 Dünya Sıtma Günü’nde DSÖ, dünya çapında sıtmaya karşı mücadelede sağlık eşitliği, toplumsal cinsiyet eşitliği ve insan hakları önündeki engellerin ve bunların üstesinden gelmek için somut önlemlerin altını çizmek üzere Sıtmayı Bitirmek için RBM Ortaklığı (Roll Back Malaria Partnership to End Malaria) ve diğer ortaklarla işbirliği yapıyor.

Haber İçin Tıklayınız