Şifremi Unuttum

Bilim İnsanları ABD’deki H5N1 Kuş Gribi Dizilerinin Ön Analizlerinden Bazı İpuçları Çıkardı


23 Nisan 2024

ABD’de süt sığırlarından ve başka hayvanlardan elde edilen 239 yeni H5N1 kuş gribi genetik dizisinin halka açıklanmasıyla araştırmacılar virusun bazı özelliklerini tanımladılar, ancak daha net bir resim için gereken örneklerin alınma tarihleri ve alındıkları coğrafi bölge bilgilerine halen ulaşamıyorlar.

Bu arada ABD Tarım Bakanlığı (USDA) Hayvan ve Bitki Sağlığı Denetleme Servisi (APHIS) dün yaptığı güncellemede virusun Idaho’daki başka bir süt sığırı sürüsünde doğrulandığını ve bununla birlikte 33 H5N1 tespiti yapıldığını söyledi.

Virus aylardır fark edilmeden dolaşmış olabilir

Tucson’daki Arizona Üniversitesi ekoloji ve evrimsel biyoloji bölümü başkanı Michael Worobey,  virusun DNA, RNA ve protein düzenlemelerini ve farklı genetik dizilerin birbirleriyle ilişkisini tanımlamak için dizileri hızlı bir şekilde tarayan virus evrimi ve genom uzmanlarından oluşan uluslararası bir ekibin çalışmalarını bugün Twitter’da (X) ayrıntılarıyla anlattı.

Hemaglutin, nöraminidaz ve iç genlerin analizlerinin sonuçlarının, virusun 2023 sonlarında veya 2024’te sığırlara bulaşmasından bu yana pek fazla değişmediğini gösterdiğini söyledi. Worobey, virusun sığırlara bir kez bulaşmış olabileceğini, ancak dizilerden elde edilen bilgilerin birden fazla bulaşmayı dışlayamayacağını ekledi. Gen dizilerinin toplanma tarihleri ve toplandıkları coğrafi bölgeye ait verilerin virusun süt sığırlarında ne zaman yayılmaya başladığını, nasıl ve nerede yayıldığını belirlemek için çok önemli olduğunu söyledi.

Worobey, Şubat ayında gizemli bir hastalık süt sığırlarını etkilemeye başlamadan önce bile virusun  tespit edilmeden aylardır dolaşmakta olduğuna dair güçlü bir olasılık olduğunu söyledi: “Bu durum, patojen ve sürveyans sistemimizdeki büyük boşlukları olduğunu göstermektedir.”

Sığırdan sığıra bulaşmaya ilişkin daha fazla kanıt

Ekibin çalışması hakkında yorum yapan Northeastern Üniversitesi’nde yapay zeka ve yaşam bilimleri direktörü Sam Scarpino, genom verilerinin sığırdan sığıra bulaşmaya ilişkin kanıtları güçlendirdiğini söyledi: “Bu, infeksiyonların ne kadar yaygın olduğunu belirlemek için süt ve besi sığırları üzerinde (asemptomatik sığırlar dahil) çok daha fazla teste ihtiyacımız olduğu anlamına geliyor.”

Scarpino, şu ana kadarki analizlerin insandan insana bulaşma riskini artıracak belirgin bir değişikliğe işaret etmediğini ancak tüm genomları tam olarak analiz etmenin zaman alacağını söyledi.

Haber İçin Tıklayınız