Şifremi Unuttum

Karadeniz HIV Simpozyumu 26-27 Mayıs 2024’te Samsun’da Yapılıyor


Sayın Meslektaşlarımız,

Antiretroviral tedavinin kullanıma girmesi ile birlikte, HIV infeksiyonu ölümcül bir hastalık olmaktan çıkarak kronik bir infeksiyona dönüşmüştür. Günümüzde kullanılmakta olan antiretroviral tedavi rejimleri ile virüs hızla baskılanmakta, yüksek tedavi uyumu ile baskılanma sürdürülebilmekte ve bunun sonucu olarak HIV ile yaşayan bireylerin ortalama yaşam süresinin, HIV ile yaşamayan bireylere yaklaştığı görülmektedir.

Antiretroviral tedavideki başarıya rağmen, HIV ile yaşayan bireylerin takip ve tedavisinde farklı sorunlarla karşılaşmaktayız. Bunlardan ilki, HIV ile infekte olmayan bireyler ile kıyaslandığında, HIV ile yaşayan bireylerde komorbiditelerin daha fazla olması ve daha erken yaşlarda ortaya çıkmasıdır. Bunun yanında HIV ile yaşayan bireyler çalışma hayatlarında bir çok farklı zorlukla karşılaşmaktadırlar.

Sonuç olarak, HIV ile yaşayan bireylerin virolojik ve immünolojik açıdan izlemi, komorbiditeler açısından takip ve tedavisinin yanında, çalışma ortamlarında bireylerin karşılaştıkları sorunların yönetimi de giderek önem kazanmakta ve farklı disiplinler ile işbirliğini zorunlu kılmaktadır.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) HIV/AIDS Çalışma Grubu olarak, 26-27 Mayıs 2024 tarihlerinde Samsunda düzenlenecek olan Karadeniz HIV Simpozyumu‘na katılımınız ve katkılarınız için sizleri davet ediyoruz.

Ayrıntılı Bilgi ve Başvuru İçin Tıklayınız

Saygılarımızla.

Doç. Dr. Asuman İNAN
KLİMİK HIV/AIDS Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Aydın DEVECİ
Simpozyum Düzenleme Kurulu Başkanı