Şifremi Unuttum

Teksas’ta Bir Çiftçiden İzole Edilen Kuş Gribi A(H5N1) Suşunun Genetik Dizi Analizi, Virusun Memeli Adaptasyon Mutasyonu Geçirdiğini Gösterdi


2 Nisan 2024

CDC, yüksek derecede patojenik kuş gribi (HPAI) A(H5N1) viruslarının Teksas’ta neden olduğu salgınla ilişkili virusların genetik dizi analizine ait teknik özet yayımladı. Analiz sonuçları, devam eden HPAI A(H5N1) salgınıyla bağlantılı olarak genel halk açısından riskin değişmediğini ve şu anda düşük olduğunu desteklemektedir. Teksas’taki hastada tespit edilen virusun genomu GISAID’de kamuya açık olarak yayımlandı ve GenBank’a sunuldu.

CDC, Teksas’ta yüksek derecede patojenik kuş gribi A(H5N1) [HPAI A(H5N1)] virusu ile infekte olduğu doğrulanan bir hastadan toplanan örnekte tanımlanan grip virusu genomunu diziledi ve sığırlardan, yabani kuşlardan ve kümes hayvanlarından elde edilen HPAI A(H5N1) dizileri ile karşılaştırdı. Virus dizilerinin HA sınıfı 2.3.4.4b HPAI A(H5N1) olduğu saptandı ve her bir gen bölümü Teksas’ta USDA testinde süt sığırlarında tespit edilen viruslarla yakından ilişkili bulundu.

Sığırlardan alınan viral sekanslarla karşılaştırıldığında hasta örneğindeki virus sekansında küçük değişiklikler tespit edilmiş olsa da, hem sığır hem de insan sekanslarının öncelikli olarak kuşların genetik özelliklerini koruduğu ve virusların  memelileri infekte etmeye daha iyi adapte olmalarını sağlayacak değişikliklerden çoğunlukla yoksun olduğu görüldü. İnsana ait izolatın genomunda, memeli konakçılara viral adaptasyonla ilişkili olduğu bilinen ve daha önce HPAI A(H5N1) virusu ve diğer kuş gribi alt tipleri (örn. H7N9) ile infekte olmuş insanlarda ve diğer memelilerde tespit edilmiş olan bir değişiklik (PB2 E627K) tespit edildi; ancak insanlar arasında bulaştığına dair hiçbir kanıta rastlanmadı.

Viruslar, infeksiyonun ardından konakçıda çoğaldıkça mutasyona uğrayabilir. Ayrıca, hastadan alınan örnekten elde edilen virus dizilerinde influenza antiviral direnciyle ilişkili olduğu bilinen herhangi bir belirteç bulunmadı. Virus halihazırda üreticiler tarafından temin edilebilen mevcut iki HPAI A(H5N1) aşı adayının virusuyla çok yakından ilişkilidir ve gerekirse aşı yapımında kullanılabilir. Genel olarak, Teksas’taki HPAI A(H5N1) viruslarına ait genetik analizinin sonucu, insan sağlığı açısından riskin şu anda düşük olduğu yönündeki CDC kararını desteklemektedir.

Haber İçin Tıklayınız