Şifremi Unuttum

VIII. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları (UDAİS 2024) Simpozyumu 12-14 Eylül 2024’te İstanbul’da Yapılıyor


Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Çalışma Grubu (DAİÇG)’nun bu yıl düzenleyeceği VIII. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları (UDAİS 2024) Simpozyumu‘nu 12-14 Eylül 2024 tarihleri arasında İstanbul’da yapacağımızı duyurmaktan büyük mutluluk duymaktayız.

Diyabet prevalansında artışla beraber bireylerin, ailelerin, toplumların sağlığı ve refahı için sorun olan küresel bir halk sağlığı sorunudur. Diyabetli bir kişinin yaşamının herhangi bir döneminde ayak yarası gelişme riski yaklaşık %35 düzeyinde olup vakaların yarısında rekürrens gelişmektedir. Diyabetik ayak yarası ve infeksiyonu ise diyabetin önlenebilir fakat en komplike komplikasyonudur.  Multifaktöriyel gelişen bu komplikasyonun yönetimi disiplinler arası çalışmayı gerektirmektedir. Bu kapsamda KLİMİK DAİÇG, diyabetik ayak yarası ve infeksiyonunun tanısı, tedavisi ve önlenmesi için Ulusal Uzlaşı Raporu’nu 2015 yılında hazırlamıştır. Daha sonra DAİÇG’nin öncülüğünde konu ile ilgili ulusal derneklerin destek ve iş birliği ile Uzlaşı Raporu, diyabetik ayak yönetiminde tüm soru ve sorunlarınıza yanıt verecek şekilde 2023 yılında güncellenmiştir. UDAİS 2024’te yayımlanma aşaması henüz devam eden Uzlaşı Raporu 2024’ü sizlerle paylaşmayı umut ederken diyabetik ayak infeksiyonlarının çok yönlü olarak bilimsel bir ortamda değerlendirilmesini amaçladık. Aynı zamanda  VIII. Ulusal Diyabetik Ayak İnfeksiyonları Simpozyumu düzenleme kurulunda cerrahi bölümlerden meslektaşlarımız da görev alarak tam bir ekip çalışmasına örnek oluşturmayı hedefledik. UDAİS 2024’te diyabetik ayak yarasına daha profesyonel yaklaşmak isteyen hemşirelere yönelik bir kurs da düzenleyeceğiz.

Ulusal ve uluslararası hekimler ve derneklerin desteği ile gerçekleştirilecek ve diyabetik yara infeksiyonu ile ilgilenenlerin bilgilerini güncelleyeceği veya ilgilenmek isteyenlerin teorik olarak bilgilenmenin yanı sıra pratik uygulamaları yakından izleyeceği bir ortam sağlayacak olan UDAİS 2024’e tüm sağlık çalışanlarını bekliyoruz.

UDAİS 2024’te buluşmak dileğiyle,

Saygılarımızla.

Ayrıntılı Bilgi İçin Tıklayınız

KLİMİK Derneği DAİÇG adına Simpozyum Başkanları:
Prof. Dr. Ayten KADANALI               Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU