Şifremi Unuttum

Amerika Birleşik Devletleri’nde İnvazif Serogrup Y Meningokok Hastalığında Artış

28 Mart 2024

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), sağlık hizmeti sağlayıcılarını, esas olarak Neisseria meningitidis serogrup Y’ye atfedilebilecek invazif meningokok hastalığındaki artış konusunda uyarmak için Sağlık Uyarı Ağı (HAN) Sağlık Tavsiyesi yayımladı.

2023 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde rapor edilen 422 vaka, 2014’ten bu yana bildirilen en yüksek yıllık vaka sayısıdır. 25 Mart 2024 itibarıyla CDC’ye bu yıl için 143 vaka rapor edildi; 2023’ün aynı tarihinde rapor edilen 81 vakaya kıyasla 62 vakalık bir artış görüldü.

2023’te Amerika Birleşik Devletleri’nde rapor edilen dizi tipi verileri mevcut olan serogrup Y vakalarının çoğundan (148’den 101’i, %68) dizi tipi (ST) 1466 olan spesifik bir meningokok suşu sorumludur. 30-60 yaş arası kişilerde (%65), siyahlarda (%63) ve HIV’li kişilerde (%15) bu suşun neden olduğu vakalar orantısız bir şekilde görülmektedir.

2023’te ST-1466’nın neden olduğu invazif meningokok hastalığı vakalarının çoğunda menenjit dışında bir klinik tablo görüldü; %64’ü bakteriyemi ile başvururken en az %4’ü septik artritle başvurdu. Sonucu bilinen 94 hastadan 17’si (%18) öldü; bu vaka ölüm oranı, 2017-2021’de serogrup Y vakaları için bildirilen %11’lik vaka ölüm oranından daha yüksektir.

Sağlık hizmeti sağlayıcıları, 1) özellikle mevcut artıştan orantısız bir şekilde etkilenen popülasyonlarda meningokok hastalığından şüphelenmeli, 2) hastaların tipik menenjit semptomları dışında semptomlarla başvurabileceğinin farkında olmalı ve 3) HIV’li kişiler dahil olmak üzere meningokok aşısı yapılması tavsiye edilen tüm kişilerin meningokok aşılarının güncel olduğundan emin olmalıdır.

Haber İçin Tıklayınız