Şifremi Unuttum

Prof. Dr. Kenan Midilli Tez Yarışması’nda Ödül Kazanan Genç Arkadaşlarımızı Kutlarız

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

KLİMİK 2024 Kongresi kapsamında düzenlenen Prof. Dr. Kenan Midilli Tez Yarışmasında ilk üç sırayı alan genç arkadaşlarımızı kutlarız.

Saygılarımızla.

KLİMİK 2024 Düzenleme Kurulu

 

Birincilik Ödülü: Özlem ALHAN

“Hematoloji Hastalarında İnvaziv Aspergilloz Erken Tanısında Anlık Tanı Testi Olarak Aspergillus Galaktomannan Lateral Akış Testinin Performansının Değerlendirilmesi”

Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Zekaver ODABAŞI

İstanbul, 2022

İkincilik Ödülü: Ahmet Furkan KURT

“Kan Kültüründe Üreyen Karbapeneme Dirençli Klebsiella Kökenlerinde Direnç Genleri ve Tedavi Başarısının Değerlendirilmesi”

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tez Danışmanı: Prof. Dr. Neşe SALTOĞLU

İstanbul, 2023

Üçüncülük Ödülü: Hilal KÜPELİ

“Bir Eğitim Araştırma Hastanesinde Yoğun Bakım Ünitelerinde İzlenirken Nozokomiyal Sepsis Gelişmiş Olan Hastalarda Enflamatuar Belirteçlerin Seyri ve Hastalığın Prognozuyla İlişkisinin Değerlendirilmesi”

T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Bozyaka Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Tez Danışmanı:  Doç. Dr. Şebnem ÇALIK

İzmir, 2023