Şifremi Unuttum

KLİMİK 2024’te Sözel Bildirileriyle İlk Üçe Giren Üyelerimizi Kutlarız

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

6-9 Mart 2024 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen XXIV. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi‘nde sözel bildirileriyle ilk üçe giren üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla.

KLİMİK 2024 Düzenleme Kurulu

 

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-040

“Leishmaniasis, Göç ve Türkiye”

Yener Özel 1, İbrahim Çavuş 2, Deniz Özer 3, Varol Tunalı 4, Mehmet Harman 5, Cumhur Gündüz 6, Ahmet Özbilgin 2

1 Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Balıkesir
2 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Parazitoloji Anabilim Dalı, Manisa
3 Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
4 Eşrefpaşa Belediye Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir
5 Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
6 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, İzmir

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

SS-076

“Türkiye’de Herpes Zoster (Zona) Enfeksiyonunun Klinik Özellikleri, Risk Faktörleri ve Prognozunun Değerlendirilmesi: VARICOMP-Adult-2 Study”

Özge Özgen Top 1, Zehra Karacaer 2, Ece Firuze Özkan 3, Hasan Selçuk Özger 1, Neşe Saltoğlu 4, Nefise Öztoprak Çuvalcı 5, Ayşe Seza İnal 6, Birsen Mutlu 7, Damla Boztaş 8, Rehile Zengin 9, Alpay Azap 10, Sema Alp Çavuş 11, Ali Acar 12, Didem Tuba Akçalı 13, İrem Akdemir 10, Dilek Bayramgürler 14, Hande Berk Cam 5, Ahmet Çağkan İnkaya 8, Dilek Daşgın 15, Seçil Deniz 3, Gamze Erfan 16, Özlem Güler 7, Nilsel İlter 17, Behice Kurtaran 6, Zekayi Kutlubay 18, Selda Sayın Kutlu 3, Ayşe Sesin Kocagöz 9, Ener Çağrı Dinleyici 19, Esin Şenol 1

1 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara
2 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara
3 Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Denizli
4 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul
5 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Antalya
6 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Adana
7 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Kocaeli
8 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara
9 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Altunizade Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İstanbul
10 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara
11 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, İzmir
12 Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji, Ankara
13 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Ankara
14 Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Kocaeli
15 Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Adana
16 Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi, Acıbadem Altunizade Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları, İstanbul
17 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Ankara
18 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Deri Ve Zührevi Hastalıklar, İstanbul
19 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Eskişehir

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

SS-089

“Pseudomonas Aeruginosa ve Acinetobacter Baumannii İzolatlarının Bazal Sefiderokol Direncinin Moleküler Mekanizmaları”

Cansel Vatansever 1, Jale Boral 1, Anı Akpınar 1, Francis Cooper 1, Önder Ergönül 2, Mehmet Gönen 3, Füsun Can 4

1 Koç Üniversitesi – İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID), İstanbul
2 Koç Üniversitesi – İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID), İstanbul; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD, İstanbul
3 Koç Üniversitesi – İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID), İstanbul; Koç Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği ABD, İstanbul
4 Koç Üniversitesi – İş Bankası Enfeksiyon Hastalıkları Araştırma Merkezi (KUISCID), İstanbul; Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji ABD, İstanbul