Şifremi Unuttum

COVID-19 Aşıları COVID-19 Sonrası Tromboembolik ve Kardiyovasküler Komplikasyonları Azaltıyor


13 Mart 2024

Heart dergisinde 12 Mart 2024’te yayımlanan bir çalışmada COVID-19 aşılamasının COVID-19 hastalığını takiben tromboembolik ve kardiyovasküler komplikasyon riski üzerindeki etkisi araştırıldı. Geniş çaplı araştırmada COVID-19 aşılamasının COVID-19 sonrası kardiyak ve tromboembolik riski belirgin olarak azalttığı sonucuna varıldı.

COVID-19 aşılamasıyla, COVID-19 sonrası kardiyak ve tromboembolik komplikasyonların ilişkisinin araştırıldığı, İngiltere, İspanya ve Estonya’dan toplam 20 milyon kişinin (10 milyon aşılı, 10 milyon aşısız) verilerinin analiz edildiği büyük bir kohort çalışmasında, aşılanmış olmanın, COVID-19’dan sonraki ilk 30 günde ve sonrasında venöz tromboemboli (VTE), akut arteriyel emboli/tromboz (ATE) ve kalp yetmezliği (HF) riskini çok belirgin olarak azalttığı gösterildi. Aşıların bu komplikasyonlarda sağladığı azalmayı gösteren meta-analitik sHR, SARS-CoV-2 infeksiyonundan sonraki ilk 30 günde sırasıyla 0.22 (%95 CI 0.17- 0.29), 0.53 (0.44-0.63) ve 0.45 (0.38-0.53) iken, 91–180. günler arasında sırasıyla 0.53 (0.40-0.70), 0.72 (0.58 -0.88) ve 0.61 (0.51-0.73) olarak belirlenmiştir.

COVID-19 aşılamasının, COVID-19 sonrası kardiyak ve tromboembolik riski belirgin olarak azalttığı sonucuna ulaşılmıştır.

Makale İçin Tıklayınız