Şifremi Unuttum

Bilim İnsanları Çoklu İlaca Dirençli Bakterilere Karşı Etkili Sentetik Bir Antimikrobiyal Geliştirdi


15 Şubat 2024

Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, yeni bir sentetik molekül olan kresomisinin, antimikrobiyal direncin (AMD) çoklu ve farklı evrimsel  biçimlerine karşı oldukça güçlü bir etkinlik gösterdiğini bildirdi.

Onaylanmış antibiyotiklere karşı geniş ölçüde dirençli bakterilerin ortaya çıkışı ve yaygın dağılımı, ciddi küresel halk sağlığı endişelerine yol açmaktadır. Dünya çapında antimikrobiyal dirence (AMD) bağlı ölümlerin oranının artması göz önüne alındığında, AMD’ye karşı etkili antibiyotiklerin keşfedilme ve geliştirilme hızının ihtiyaca ayak uyduramadığı açıktır.

Klindamisin gibi birçok küçük moleküllü antibiyotik bakteriyel ribozomu hedef almaktadır. Sonuçta bakteriyel evrim, antibiyotik moleküllerinin bağlanma afinitesini azaltarak direnç sağlayan birçok ribozom modifikasyonu üretmiştir. Bu zorluğun üstesinden gelmenin ve modern antibiyotikleri etkisiz kılan antimikrobiyal direnç biçimlerine yanıt veren bir antibiyotik tasarlamanın bir yolu, optimal ribozomal bağlanma için önceden organize edilmiş bir yapıya sahip antibiyotik molekülü tasarlamaktır.

Kelvin Wu ve meslektaşları, çeşitli bakteri türlerinin ribozomlarına bağlanan antibiyotiklerin yapısal analizinden elde edilen bilgileri kullanarak, ribozomal bağlanma için gereken tam konformasyonu benimseyen, kresomisin adını verdikleri, uyumlu olarak kısıtlanmış yeni bir antibiyotik molekülü geliştirdiler. Wu ve arkadaşları çeşitli hesaplamalı, yapısal ve biyokimyasal yaklaşımlar kullanarak beklenen bağlanma modunu doğruladı. Ayrıca yazarlar, kresomisinin, hem in vitro hem de fare infeksiyonu modelinde Staphylococcus aureus, Escherichia coli ve Pseudomonas aeruginosa‘nın çoklu ilaca dirençli suşları dahil olmak üzere Gram-negatif ve Gram-pozitif bakterileri potansiyel olarak inhibe ettiğini göstermektedir.

Haber İçin Tıklayınız