Şifremi Unuttum

KLİMİK Hepatit Akademisi 2024 Şanlıurfa’da Yapıldı


Karaciğer kanseri ve sirozun önemli etiyolojik nedenlerinden olan kronik hepatit C (KHC) ve kronik hepatit B (KHB) başta olmak üzere, viral hepatitler, tüm dünyada önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Mayıs 2016’da Viral Hepatitler Küresel Sağlık Sektörü Stratejisi 2016-2021’i uygulamaya koymuş ve 75. Dünya Sağlık Asemblesinde de 2022-2030 yılları arasında viral hepatit eliminasyonu için yapılması gereken uygulamaları güncellemiştir. Bu stratejiye dünyada viral hepatit prevelansının yüksek olduğu bölgelerdeki ülkelerin tümünün etkin uygulamalarla katılması ve bu şekilde 2030 yılına kadar özellikle KHB ve KHC infeksiyonlarında eliminasyonun sağlanması hedeflenmektedir. Programın öncelikli hedefi 2030 yılına kadar viral hepatitlere bağlı ölümlerin %65, yeni olgu sayısının ise %90 azaltılması olarak belirlenmiştir. Ülkemizde DSÖ viral hepatit eliminasyon hedefleri çerçevesinde TC. Sağlık Bakanlığı tarafından 2018-2023 yıllarını kapsayan “Türkiye Viral Hepatit Önleme ve Kontrol Programı” yayımlanmıştır. Bu programın başlıca hedefleri arasında viral hepatitlerle ilgili farkındalığı arttırmak, aşılama sayılarını arttırmak, perinatal geçişi azaltmak, tedaviye erişimi kolaylaştırmak öne çıkan parametrelerdir.

Ülkemizdeki mevcut durum ve veriler, DSÖ 2030 eliminasyon hedeflerine ulaşmak için, bağışıklama uygulamalarımızın yeterli olduğunu ancak kronik hepatitlerin tanı ve tedavi hedeflerine ulaşmak için daha çok hastaya tanı koyulması ve tedavi edilmesi gereken hastaların ise tedavisine başlanılması gerektiği görülmektedir. Bu nedenle viral hepatitlerle ilgili farkındalığın arttırılması, aşılamada gelinen yerin korunabilmesi, özellikle risk grupları başta olmak üzere tarama çalışmalarının tüm topluma yayılması önemlidir. On ikinci KLİMİK VHÇG Hepatit Akademisi DSÖ eliminasyon hedefleri doğrultusunda kronik hepatit insidansının yüksek olduğu Güneydoğu Anadolu bölgesinde, Şanlıurfa ilinde, İnfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyoloji asistanları ve uzman hekimleri başta olmak üzere derneğimiz üyesi olan genç meslektaşlarımıza hepatitle ilgili temel bilgilerin verilmesinin hedeflendiği akademide 6-9 Ocak 2024’de, toplam 122 katılımcı ile yapılmıştır. On ikinci KLİMİK Hepatit Akademisinde temel bilgiler alanında deneyimli hocaların sunumları ve olgu tartışmaları ile bilimsel anlamda başarı ile gerçekleştirilmiştir.

KLİMİK Hepatit Akademisi 2024 Düzenleme Kurulu

YEREL BASINDA KLİMİK HEPATİT AKADEMİSİ 2024

1-ŞANLIURFA GAZETESİ

Çakırca; ”Urfa’mız hepatit prevelansının en yüksek olduğu yerlerden biri” (Video)
https://www.sanliurfagazetesi.com/cakirca-urfa-miz-gercekten-guneydogu-anadolu-bolgesinde-bulunmasi-itibariyle-hepatit-prevelansinin-en-yuksek-oldugu-yerlerden-biri/140213/

Tekin: ”Viral hepatitin maalesef çok sık görüldüğü Şanlıurfa’dayız” (video)
https://www.sanliurfagazetesi.com/tekin-viral-hepatitin-maalesef-cok-sik-goruldugu-sanliurfa-dayiz/140211/

Yıldız; ”Hepatit B açısından Urfa özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi özellikli bir bölge” (video)
https://www.sanliurfagazetesi.com/yildiz-hepatit-b-acisindan-urfa-ozellikle-guneydogu-anadolu-bolgesi-ozellikli-bir-bolge/140210/

2-ŞANLIURFA63

Çakırca; ”Urfa’mız hepatit prevelansının en yüksek olduğu yerlerden biri” (Video)
https://www.sanliurfa63.com/cakirca-urfa-miz-hepatit-prevelansinin-en-yuksek-oldugu-yerlerden-biri-video/52740/#google_vignette

Tekin: ”Viral hepatitin maalesef çok sık görüldüğü Şanlıurfa’dayız” (video)
https://www.sanliurfa63.com/tekin-viral-hepatitin-maalesef-cok-sik-goruldugu-sanliurfa-dayiz-video/52739/

Yıldız; ”Hepatit B açısından Urfa özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi özellikli bir bölge” (video)
https://www.sanliurfa63.com/yildiz-hepatit-b-acisindan-urfa-ozellikle-guneydogu-anadolu-bolgesi-ozellikli-bir-bolge-video/52738/

3-ŞANLIURFA GÜNCEL

Tekin: ”Viral hepatitin maalesef çok sık görüldüğü Şanlıurfa’dayız” (video)
https://www.sanliurfaguncel.com/tekin-viral-hepatitin-maalesef-cok-sik-goruldugu-sanliurfa-dayiz-video/139429/

Çakırca; ”Urfa’mız hepatit prevelansının en yüksek olduğu yerlerden biri” (Video)
https://www.sanliurfaguncel.com/cakirca-urfa-miz-hepatit-prevelansinin-en-yuksek-oldugu-yerlerden-biri-video/139428/

Yıldız; ”Hepatit B açısından Urfa özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi özellikli bir bölge” (video)
https://www.sanliurfaguncel.com/yildiz-hepatit-b-acisindan-urfa-ozellikle-guneydogu-anadolu-bolgesi-ozellikli-bir-bolge-video/139427/

4-HABERURFA63

Tekin: ”Viral hepatitin maalesef çok sık görüldüğü Şanlıurfa’dayız” (video)
https://www.haberurfa63.com/tekin-viral-hepatitin-maalesef-cok-sik-goruldugu-sanliurfa-dayiz-video/11483/

Çakırca; ”Urfa’mız hepatit prevelansının en yüksek olduğu yerlerden biri” (Video)
https://www.haberurfa63.com/cakirca-urfa-miz-hepatit-prevelansinin-en-yuksek-oldugu-yerlerden-biri-video/11482/

Yıldız; ”Hepatit B açısından Urfa özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi özellikli bir bölge” (video)
https://www.haberurfa63.com/yildiz-hepatit-b-acisindan-urfa-ozellikle-guneydogu-anadolu-bolgesi-ozellikli-bir-bolge-video/11481/

5-AJANS63

Çakırca; ”Urfa’mız hepatit prevelansının en yüksek olduğu yerlerden biri” (Video)
https://www.ajans63.com.tr/cakirca-urfa-miz-hepatit-prevelansinin-en-yuksek-oldugu-yerlerden-biri-video/3295/

Tekin: ”Viral hepatitin maalesef çok sık görüldüğü Şanlıurfa’dayız” (video)
https://www.ajans63.com.tr/tekin-viral-hepatitin-maalesef-cok-sik-goruldugu-sanliurfa-dayiz-video/3296/

Yıldız; ”Hepatit B açısından Urfa özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesi özellikli bir bölge” (video)
https://www.ajans63.com.tr/yildiz-hepatit-b-acisindan-urfa-ozellikle-guneydogu-anadolu-bolgesi-ozellikli-bir-bolge-video/3297/

TWITTER
https://twitter.com/sanliurfagazete/status/1749051546766114938
https://twitter.com/sanliurfagazete/status/1749052011415277610
https://twitter.com/sanliurfagazete/status/1749053074931360200

FACEBOOK
https://www.facebook.com/sanliurfagazetesi/videos/6386957208071155/
https://www.facebook.com/sanliurfagazetesi/videos/915668516843961/
https://www.facebook.com/sanliurfagazetesi/videos/233648859785965/

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/p/C2XOSF2AyQi/
https://www.instagram.com/p/C2XOu6KA9bP/
https://www.instagram.com/p/C2XPBk_AdtB/