Şifremi Unuttum

KLİMİK Derneği Başkanı Prof. Dr. Serap Şimşek-Yavuz Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca’ya Alanımızın Sorunlarını ve Çözüm Önerilerimizi İletti


Dernek Başkanımız Prof.Dr. Serap Şimşek-Yavuz, 14 Aralık 2023 tarihinde Sağlık Bakanı Sayın Prof. Dr. Fahrettin Koca’yı makamında ziyaret ederek gerek çalışma gruplarımız, AGUH, İHMEYK ve yönetim kurulumuzun topladığı, gerekse KLİMİK 7/37 Toplantıları ve Deprem Bölgesi ziyaretlerimiz sırasında tüm bölgelerden meslektaşlarımızın ilettiği verilerle belirlenmiş,  başta uzmanlık eğitimi, antimikrobiyal direnç, akılcı antimikrobiyal ve akılcı laboratuvar kullanımı, infeksiyon kontrolü ve önlenmesi, viral hepatitler, zoonozlar, HIV infeksiyonları , diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve aşıyla önlenebilen hastalıklar başlıklarında olmak üzere  ülkemizde İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında yaşanmakta olan tüm sorunları iletmiş ve olası çözümler konusunda derneğimizin görüşlerini sunmuştur.

Yaşanan ağır pandemi süreciyle artmış olan sorunlarımızın çözümü için, öncelikle   hem toplum hem de hastanelerde antimikrobiyal direnç ve akılcı antimikrobik kullanımı konusunda olacak şekilde eylem planlarının güncellenerek veya hazırlanarak hızla uygulamaya konulması konusunda mutabık kalınmış, infeksiyon kontrolü ve önlenmesinin hayati önemi nedeniyle bu alanda görev yapan meslektaşlarımızın motivasyonunu artıracak önlemlerin ivedilikle uygulamaya konulacağının sözü alınmıştır.

Sayın bakanımız Prof. Dr. Fahrettin Koca’ya görüşme ve ilgisi için çok teşekkür ederiz.

KLİMİK Derneği Yönetim Kurulu