Şifremi Unuttum

KLİMİK 2023’te Sözel ve Poster Bildirileriyle Dereceye Giren Üyelerimizi Kutlarız


TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

13-16 Mart 2023 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen XXIII. Uluslararası Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi‘nde sözel ve poster bildirileriyle ilk üç dereceye giren üyelerimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.

Saygılarımızla.

KLİMİK 2023 Düzenleme Kurulu

SÖZEL BİLDİRİ

BİRİNCİLİK

SS-005

“Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae ve Pseudomonas aeruginosa enfeksiyonlarının klinik ve moleküler özellikleri”

Fatihan Pınarlık, Lal Sude Gücer, Jale Boral, Güz Ekinci, Francis Korshe Cooper, Nazlı Ataç, Çağlar Irmak, Nilay Genç, Aysun Benli, Merve Çağlar Özer, Begüm Nalça Erdin, Nuran Sarı, Ezgi Gülten, Şengül Üçer, Hande Afşarlar, Ayşe Özlem Mete, Lütfiye Öksüz, Özlem Şanlı, Fatma Sena Hakyemez, Barçın Öztürk, Şiran Keske, Yeşim Beşli, Uğur Önal, Ülkü Tüzemen, Şirin Menekşe, Halis Akalın, Gökhan Aygün, Yasemin Zer, İlkay Karaoğlan, Zeynep Ceren Karahan, Alpay Azap, Özlem Kurt Azap, Mehtap Aydın, Serap Şimşek Yavuz, İlknur Kaleli, Murat Kutlu, İbrahim Mehmet Ali Öktem, Sema Alp Çavuş, Füsun Can, Önder Ergönül

İKİNCİLİK

SS-034

“İnvaziv pulmoner aspergillozis ve COVID-19 ilişkili pulmoner aspergillozis tanılı hastalarda inflamasyonun vorikonazol düzeylerine etkisi”

Pınar Bakır Ekinci, Emre Kara, Ahmet Görkem Er, Aslı Pınar, Ahmet Çağkan İnkaya, Kutay Demirkan, Gökhan Metan, Ömrüm Uzun

ÜÇÜNCÜLÜK

SS-058

“KHB Serolojisindeki Atipik Varyasyon, HBs Ag ve Anti-HBs Birlikteliği”

Özlem Akdoğan, Derya Yapar, Murat Sayan, Ünsal Savcı, Gülcan Kaplan, Nurcan Baykam, Aysel Kocagül Çelikbaş

POSTER BİLDİRİ

BİRİNCİLİK

P-002

“Karbapenem dirençli Klebsiella pneumoniae izolatlarında fenotipik ve moleküler yöntemle karbapenemaz enzimlerinin değerlendirilmesi”

Nazmiye Ülkü Tüzemen, Uğur Önal, Osman Merdan, Bekir Akca, Cüneyt Özakın, Beyza Ener, Halis Akalın

İKİNCİLİK

P-006

“Yoğun bakım hastalarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa izolatlarında seftazidim-kolistin kombinasyonunun in vitro etkisinin ve baicalinin biyofilm oluşumu üzerine etkisinin araştırılması”

İlknur Bıyık, Yeliz Tanrıverdi Çaycı, Asuman Birinci

ÜÇÜNCÜLÜK

P-194

“Enfeksiyöz Hastalıkların Teşhisinde 18F-FDG PET/BT”

Özlem Güler, Sonay Arslan, Zeynep Bayraktar, Oğuzhan Sözen, Emel Azak, Birsen Mutlu, Serkan İşgören, Sıla Akhan