Şifremi Unuttum

Bangladeş 2022’de Üç Nipah Virusu Olgusu Bildirdi


19 Ocak 2023

Bangladeş sağlık yetkilileri 2022’de üç Nipah virusu olgusu bildirdi. Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDCR)’ne göre, Naogaon bölgesinden iki, Rajbari bölgesinden bir olgu bildirildi.

Ülkede bildirilen olgu sayısı 2001’den bu yana 325’e çıktı. Ayrıca, yetkililer ölüm oranının %70 olduğunu bildirdiler.

Dünya Sağlık Örgütü’ne göre:

  • Nipah virusu infeksiyonu insanlarda , asemptomatik infeksiyondan (subklinik) akut solunum yolu infeksiyonuna ve ölümcül ensefalite kadar değişebilen bir dizi klinik tabloya neden olur.
  • Ölüm oranı %40 ila %75 olarak tahmin edilmektedir. Bu oran, epidemiyolojik sürveyans ve yerel klinik yönetim olanaklarına bağlı olarak salgına göre değişebilir.
  • Nipah virusu, insanlara hayvanlardan (yarasalar veya domuzlar gibi) veya kontamine gıdalardan bulaşabilir; ayrıca insandan insana doğrudan bulaşabilir.
  • Pteropodidae familyasından olan meyve yarasaları, Nipah virusunun doğal konakçısıdır.
  • Ne insanlar ne de hayvanlar için herhangi bir tedavi veya aşı bulunmamaktadır. İnsanlarda birincil tedavi destekleyici bakımdır.

Haber İçin Tıklayınız