Şifremi Unuttum

IX. HIV/AIDS Kursu: İlk Adımda Hasta Yönetimi 14 Ocak 2023’te İstanbul’da Yapılıyor

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Sayın Meslektaşlarımız,

KLİMİK Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu (HIVÇG), HIV/AIDS konusuna dikkat çekmek ve bu konuda çalışmalar yapmak üzere 2013 yılında KLİMİK Derneği’nin konuyla ilgilenen üyelerinin katılımıyla kuruldu. Çalışma grubunun sekreteri Doç. Dr. Asuman İNAN, ilk 3 dönem başkan yardımcısı Uzm. Dr. Muzaffer FİNCANCI, 1 ve 2. dönem başkanı Doç. Dr. Taner YILDIRMAK, 3. dönem başkanı Prof. Dr. Volkan KORTEN, 4. dönem başkanı Prof. Dr. Halis AKALIN’dır.

HIVÇG, yapacağı ilk etkinliğin temel eğitim kursları olmasına karar vermişti. Bu kapsamda hazırlanan birinci kurs İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu adıyla 1 Mart 2014’te İstanbul’da yapıldı ve 83 katılımcıya ulaşan yoğun bir ilgiyle karşılaştı; hem katılımcılar hem de eğiticiler açısından yararlı ve başarılı bulundu. Tekrar yapılması yönünde talepler geldi. Bu geri bildirimler yanında katkı ve eleştiriler dikkate alınarak HIVÇG yürütme kurulunca İstanbul ilinde toplam 8 kurs gerçekleştirildi. II. İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu 20 Aralık 2014’te, III. İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu 26 Aralık 2015’te, IV. İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu 17 Aralık 2016’da, V. İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu 16 Aralık 2017’de, VI. İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu 15 Aralık 2018 tarihinde, VII. İlk Adımda Hasta Yönetimi Kursu i 21 Aralık 2019 tarihinde, VIII. İlk Adımda Hasta Yönetimi, HIV/AIDS Kursu ise 15 Ocak 2022 tarihinde düzenlendi.

IX. İlk Adımda Hasta Yönetimi, HIV/AIDS Kursunun 14 Ocak 2023 Cumartesi günü Doç. Dr. Asuman İNAN başkanlığında yapılması planlanmaktadır.

İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji asistanları ve HIV/AIDS hastası izleyen uzmanların katılımını beklediğimiz bu kursta, konusunda deneyimli öğretim üyeleri ve uzmanlar tarafından gerçek olgularla desteklenmiş bir eğitim verilecektir. Hastalarımıza verdiğimiz hizmetin niteliğini, güncel ve bilimsel bakış açısıyla sürdürmek ve yükseltmek ortak amacımızdır.

IX. İlk Adımda Hasta Yönetimi, HIV/AIDS Kursuna daha önce düzenlenen kurslarımıza katılmamış olan meslektaşlarımız arasından, başvuru sırası göz önünde bulundurularak katılımcı kabul edileceği bilgisini paylaşarak, konuyla ilgilenen üyelerimizi davet etmekten mutluluk duyuyoruz. Kursun Programı ve Başvuru Koşulları sitemizde yer almaktadır.

Sevgi ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Halis AKALIN
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği HIV/AIDS Çalışma Grubu Başkanı