Şifremi Unuttum

KLİMİK Aşı Platformu Yayında

Erişkin bağışıklaması; sağlıklı yaşlanma konusunun gündemde olması, kanser tedavilerindeki gelişmeler, bağışıklık baskılayıcı yeni tedavi ajanları, sıklığı artan kronik hastalıklar ve elbette yeni ortaya çıkan infeksiyonlar nedeniyle her geçen gün önem kazanmaktadır. Aşıların sadece infeksiyonu önlemekle kalmayıp bazı durumlarda infeksiyon ajanlarının neden olduğu kanserleri, kardiyovasküler ve serebral vasküler komplikasyonları engellediği düşünüldüğünde bağışıklamanın neden bu kadar önemli olduğu ortaya çıkar. Ancak hepimizin iyi bildiği üzere aşıların mevcut olması yetmez, doğru ve etkili bir şekilde uygulanmaları gerekir. Bu bağlamda güncel gelişmelerin takip edilmesi ve giderek çeşitlenen aşıların farklı yaş ve popülasyonlarda nasıl uygulanması gerektiği konusu oldukça önemlidir.

Derneğimizin, Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu (EBÇG) kurulduğu 2013 yılından beri bu alandaki gelişmeleri yakından takip ederek, hem kendi branşımızdan hem de diğer branşlara yönelik hazırladığı bilimsel içeriklerle ve çalışmalarla sürekli olarak bu alana katkı sağlamaya çalışmaktadır. Bu kapsamda çalışma grubumuzun üzerinde yaklaşık iki yıldır çalıştığı ve büyük emek ve özen ile hazırlamış olduğu asi.klimik.org.tr portalını sizlerle paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hem çocukluk hem erişkin dönemi aşılarına ait en temel ve aynı zamanda en güncel bilgileri içeren bir portal olarak tasarlanan bu sitede aşı uygulaması yapan her hekimin faydalanabileceği pek çok içerik bulunmakta. Dinamik bir kaynak olarak tasarlanan ve sürekli olarak içerik güncellemesi yapılması planlanan bu sitede daha detaylı okuma yapmak isteyen meslektaşlarımız için de kaynaklar yer alacak. Pozolojimatik başlığı altında ilk etapta pnömokok aşılarına yönelik hazırlanan, COVID-19 aşılarına yönelik kısmının da hazırlıklarına devam edilen ve aşı zamanı ve içeriği konusunda hızlı bilgi sunan programlar da site içeriğinde yer almakta olup bu uygulamalarla hekimlerin aşı uygulamalarında pratik şekilde bilimsel bilgiye ulaşması hedeflendi.

Bu platformun hazırlanmasında çok ciddi emekleri olan bilimsel içerikleri hazırlayan çalışma grubumuzun önceki başkanı Prof. Dr. Ali Acar ve platformun teknik altyapısını ve görsel zenginliğini sağlayan Ali Pekşen’e derneğimiz ve çalışma grubumuz adına çok teşekkür ederiz.

Bu portalın ülkemizdeki aşı uygulamalarına katkı sağlamasını diliyoruz.

KLİMİK Aşı Platformu İçin Tıklayınız

Saygı ve sevgilerimizle

Prof. Dr. Esin Şenol
Klimik-EBÇG Çalışma Grubu Başkanı