Şifremi Unuttum

Gambiya’nın Başkentinde Bir Hastaneden Akut Böbrek Hasarına Bağlı 50 Ölüm Bildirildi


29 Eylül 2022

Gambiya Sağlık Bakanlığı Salgın ve Hastalık Kontrol Birimi 1 Ağustos 2022’de, ülkedeki ana üçüncü basamak hastane olan Banjul’daki Edward Francis Küçük Eğitim Hastanesinde olağandışı bir olay tespit edildiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 50’si ölümle  (CFR %66.7) sonuçlanan etiyolojisi bilinmeyen toplam 75 akut böbrek hasarı (ABH) olgusu bildirildi.

Medyan yaş 17’dir ve 5-46 ay aralığında değişmektedir. İndeks olgu 4 Temmuz 2022’ye kadar takip edildi. Hastalar idrar yapamama (olguların %100’ü), ateş (olguların %100’ü), kusma (olguların %91’i) ve ishal (olguların %55’i) gibi semptomlarla başvurdu.

Tüm çocuklarda semptomların akut başlangıcı vardı ve klinik ilerleme hızlıydı.

ABH vakalarına benzer klinik semptomları (ateş, kusma ve ishal) olan çocuklardan alınan dışkı örneklerinde rotavirus ve Vibrio cholerae negatif bulundu. Bununla birlikte, 62 dışkı örneğinden 38’inde (%61) (ABH vakaları ile benzer klinik prezentasyona sahip çocuklardan alınan) Escherichia Coli (E. coli.) pozitif çıktı. Shiga toksini üreten E. coli için iki numuneden pozitif sonuç alındı (O157). E. coli‘nin soyunu tanımlamak için tam genom dizilemesi de yapıldı ve yorumlanması bekleniyor.

ABH’li çocukların evlerinde yapılan su kalitesi değerlendirme testlerinde E. coli saptandı, ancak cıva ve kurşun gibi ağır metaller saptanmadı. Bunlara ek olarak, sondaj kuyularında ve büyük bir ulusal su kaynağında (Fajara) nitrit seviyelerinin arttığı da rapor edilmiştir. 2018 Çoklu Gösterge Küme Araştırmaları da test edilen tüm su noktalarında E. coli bulunduğunu göstermiştir.

Olguların temaslılarının belirlenmesi için ön soruşturma yapıldı. Yakın yaştaki diğer kardeşlerde veya hane halkının diğer üyelerinde benzer bir hastalık tespit edilmedi.

Haber İçin Tıklayınız