Şifremi Unuttum

Hakemlik Eğitimine Davet

TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Değerli üyelerimiz,

Derneğimizin iki bilimsel dergisi (Klimik Dergisi ve IDCM) ülkemiz ve uluslararası bilim ortamına katkı sunmaya devam ediyor. Dergilerimiz tanındıkça gönderilen yazıların sayısı da artıyor. Dergilerimize gelen yazıların bilimsel açıdan değerlendirilerek bilimsel kalitesinin artırılmasını bir eğitim süreci ve niteliksel gelişimin önemli bir bileşeni olarak görüyoruz.  Bu bakış açısıyla dergilerimize gelen yazıları değerlendirecek hakemler yetiştirmek üzere bir eğitim programı planlamış bulunmaktayız. Bilimsel makale yazımı ve değerlendirmesinin yanı sıra yayımcılık süreçleri hakkında da eğitimlerin yer alacağı bu programa kendini geliştirmek isteyen, iyi düzeyde İngilizce bilen genç asistan ve uzman arkadaşlarımızı davet ediyoruz.

Hakemlik eğitimi programımıza katılmak isteyen asistan ve 40 yaş altı uzman üyelerimizin 10 Eylül 2021 tarihine kadar programa neden katılmak istediklerini açıklayan kısa bir başvuru mektubu ve özgeçmişlerini klimik@klimik.org.tr adresine göndermelerini bekliyoruz. Ayrıca başvuranlarla 10-12 Eylül 2021 tarihlerinde düzenleyeceğimiz COVID-19 Simpozyumu’nda yüz yüze görüşmeler yapmayı istiyoruz.

Saygılarımızla.

Klimik Derneği Yönetim Kurulu