Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

“Salgını Sürdürülebilir Kılmak Yerine Ortadan Kaldırmaya Yönelik Politikalar Tercih Edilmeli”

1 Haziran 2021

Sağlık oda ve dernekleri “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu ve Öneriler” başlıklı bir çevrim içi panel düzenledi. Salgını ortadan kaldırmak için nasıl bir aşılama programının izlenmesi gerektiğinin değerlendirildiği panelde “Bağışıklama İçin Savunuculuk Platformu” çağrısı da yapıldı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk İmmünoloji Derneği, Türk Farmakoloji Derneği (TFD), Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği (TAHUD), Sağlık İçin Sosyal Bilimler Derneği (SASBİL), Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı (SSYV) ile Türkiye Milli Pediatri Derneği, 31 Mayıs 2021 tarihinde “Türkiye’de Bağışıklama Hizmetlerinin Durumu ve Öneriler” başlıklı bir çevrimiçi panel düzenledi.

Haber İçin Tıklayınız