Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

AŞI: Prof. Dr. Esin Şenol ile 13 Soru 13 Cevap Video Serisi


TÜRK KLİNİK MİKROBİYOLOJİ VE İNFEKSİYON HASTALIKLARI DERNEĞİ’NDEN DUYURU

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları (KLİMİK) Derneği Erişkin Bağışıklaması Çalışma Grubu (EBÇG) Yürütme Kurulu üyesi Prof. Dr. Esin Şenol’un aşılarla ilgili 13 soruyu cevapladığı video serisi yayımlandı.

SORU 1: Erişkinde aşı ile önlenebilir hastalıklarının sağlık sistemi üzerindeki yükü nedir?

SORU 2: Alt solunum yolu infeksiyonlarının erişkinlerde hastalık yükü ne kadardır?

SORU 3: Alt solunum yolu infeksiyonlarında risk grubu hastalar üzerindeki kısa ve uzun dönemli etkileri nelerdir?

SORU 4: COVID-19, hekimlerin infeksiyon hastalıklarına bakış açısını nasıl değiştirdi?

SORU 5: Risk grubu hastalara infeksiyon hastalıklarının olası etkilerini nasıl anlatmalıyız?

SORU 6: Bir infeksiyon hastalığından aşı ile korunabiliyor olmanın değerini anlatabilir misiniz?

SORU 7: Ülkemizde risk gruplarında erişkin aşılama ne düzeydedir, karşılanmamış ihtiyaç var mıdır?

SORU 8: Erişkin risk grubu pnömokok aşılamasının sağlık sistemi üzerindeki pozitif etkileri nelerdir?

SORU 9: Mevsimsel influenza aşılamasının daha yaygın uygulanabilmesi adına neler yapılabilir?

SORU 10: COVID-19 ile birlikte hekimlerde ve halkta artan erişkin risk grubu aşılaması bilinci nasıl sürdürülebilir?

SORU 11: Hastalara aşılamanın önemi nasıl anlatılabilir, sizin yönteminiz nedir?

SORU 12: Hastaların aşılar konusunda doğru bilgiye ulaşabileceği kanallar nelerdir?

SORU 13: İnfeksiyon hastalıklarının önlenmesi amacıyla, erişkin risk grubu aşılamasının (pnömokok, influenza vs.) daha ileri taşınmasında kime ne rol düşüyor?

Videolara Erişmek İçin Tıklayınız