Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bilimsel Yazı Toplantıları

Dirençli Gram (-) Enfeksiyonlarda Bilimsel Yayınlar Toplantısı

1 Mart 2021, 20.00–22.00

Konuşmacı: Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL

Program:

Araştırma durumu, dergiler, yazının değeri

Araştırma Tasarımı

Kohort, Olgu-kontrol, Relatif Risk, Odds Oranı

Pratik Bilgiler: Araştırma tasarımının seçimi ve yazıların değerlendirilmesi

 

Dirençli Gram (-) Enfeksiyonlardaki Bilimsel Yayınlarda Temel Kavramlar Toplantısı

3 Mart 2021, 20.00–22.00

Konuşmacı: Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL

Program:

Tanımlayıcı istatistikte temel kavramlar

Merkezi eğilim ölçütleri ve yayılım ölçütleri

Ortalama, ortanca, standart sapma, varyans

Verilerin dağılımı

 

Dirençli Gram Negatif Enfeksiyon Bilimsel Yayınlarında Çalışmaların Gücü Toplantısı

5 Mart 2021, 20.00–22.00

Konuşmacı: Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL

Program:

Bilimsel hipotez ve örneklem büyüklüğü

Tip 1 ve tip 2 hatalar

P değeri

Çalışmanın gücü

Pratik Bilgiler: Örneklem büyüklüğünün hesaplanması

 

Dirençli Gram (-) Enfeksiyonların Bilimsel Yayınlarında Analiz Toplantısı

15 Mart 2021, 20:00 – 22:00

Konuşmacı: Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL

Program:

Tek değişkenli analiz

Ki kare, t testi

Bağıntı analizi

Pratik Bilgiler: Uygun test seçimi

 

Dirençli Gram (-) Enfeksiyon Bilimsel Yayınların Sağ Kalım Analizi Toplantısı

17 Mart 2021, 20.00–22.00

Konuşmacı: Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL

Program:

Çok değişkenli Analiz

Regresyon analizleri

Lojistik regresyon

Sağkalım (survival) analizi

Pratik bilgiler: Çok değişkenli analiz sonuçlarının değerlendirilmesi

 

Enfeksiyon Hastalıkları Bilimsel Yayınlarda Hangi Konular Çalışılabilinilir Toplantısı

19 Mart 2021, 20.00–22.00

Konuşmacı: Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL

Program:

Ne gibi konularda çalışmalar yapabiliriz?