Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Asemptomatik Olgular COVID-19 İnfeksiyonlarının %20’sini Oluşturuyor Olabilir

22 Eylül 2020

PLOS Medicine dergisinde, iki büyük COVID-19 çalışması yayımlandı. Çalışmalardan biri infekte hastaların çoğunluğunun semptomlara sahip olduğunu gösteren, 79 uluslararası çalışmanın bir meta-analizi; diğeriyse, siyahların ve hispaniklerin infekte olma oranlarının  daha yüksek olduğunu, 30 gün içinde yaşamlarını yitirme oranlarınınsa beyazlara göre daha düşük olduğunu ortaya koyan, ABD Gazi İşleri Bakanlığı’na kayıtlı 5.8 milyon COVID-19 hastasını kapsayan bir çalışma.

İsviçre’deki Bern Üniversitesi’nden araştırmacılar tarafından yapılan ilk çalışma, Mart ayından Haziran ayına kadar COVID-19 literatürünü sistematik olarak inceleyen,  19 ülke veya bölgede 6616 kişiyi içeren 79 çalışmayı analiz eden bir meta-analiz çalışması. Çalışma kapsamında 1287 kişi asemptomatik olarak sınıflandırıldı.

Araştırmacılar, koronavirus hastalarının % 20’sinde hiçbir semptom bildirilmediğini ve bu hastaların semptomları olanlara göre başkalarına hastalık bulaştırma olasılıklarının daha düşük olabileceğini buldular (göreceli risk, 0.35). Dahil edilen modelleme çalışmaları, presemptomatik infeksiyonu olan kişilerin semptomu olmayanlara göre daha bulaştırıcı olduğunu ileri sürmektedirler.

Haberin Devamı İçin Tıklayınız