Şifremi Unuttum

Klorokin ve Hidroksiklorokinin COVID-19 Hastalarında ve Profilakside Kullanımı Konusunda KLİMİK Derneği Görüşü

21 Mart 2020

Sıtma tedavisinde kullanılmakta olan klorokin ve hidroksiklorokinin SARS-CoV-2 dahil olmak üzere pek çok virusa karşı in-vitro deneylerde etkili olabileceği bildirilmiş ve ayrıca COVID-19’lu hastalarda virus yükünü azalttığına ve hastalarda olumlu sonuçlara yol açtığına dair bazı sınırlı çalışmaların ön sonuçları yayımlanmıştır. Tedavinin etkisini göstermeye yönelik olarak yapılmış olan bu çalışmalar yöntemsel açıdan oldukça sınırlıdır.

Tedavi açısından verilerin çok sınırlı olması bir yana, bazı araştırıcılar, bu ajanların COVID-19 profilaksisinde de kullanılabileceğini ortaya atmışlardır. Bu ajanların COVID-19 profilaksisinde işe yaradığına dair hiç bir çalışma yapılmamıştır.

Klimik Derneği, konuyla ilgili uzman hekimleri olarak, mevcut verilerle, bu ajanların sadece semptomu olan COVID-19 tanısı konulmuş bazı hastalarda, erken dönemde başlanmasının uygun olacağı, profilakside kullanılmaması gerektiğini düşünmekteyiz.

Bunun yerine, özellikle sağlık çalışanlarının virusla karşılaşma öncesinde veya sonrasında profilaksi amaçlı kullanmalarının yerine, belirtilerin başlamasından sonra gerekli görülürse, erken donemde kullanılması uygun olacaktır.

Profilaksinin ne kadar süre verileceği, etkili olup olmayacağı, direnç üzerine etkileri ve istenmeyen etkilerinin ne olacağı bilinmemektedir. Ayrıca ilacın gereksiz yere kullanılması, hem başka indikasyonlarla bu ilacı kullanmak zorunda olan hastaların tedavilerinin aksamasına hem de etkili olabileceği konusunda bazı verilerin olduğu COVID-19 tanısı konulmuş hastalara verilememesine neden olacaktır.

Her gün her dakika çok sayıda, eksik, yetersiz ve yanlış bilgi bombardımanı altındayız.  Tüm önerilerin, araştırma yöntemlerini ve hastalığın seyrini bilen kişilerin görüşlerinden geçirilmesi gerektiğini vurgulamak isteriz.