Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Türkiye Şaibeli ve Sahte Dergilerde En Çok Yayın Yapan 3. Ülke

Türkiye Şaibeli ve Sahte Dergilerde En Çok Yayın Yapan 3. Ülke

21 Kasım 2011

Journal of Informetrics’de yayımlanan makaleye göre, herhangi bir hakem değerlendirmesinin yapılmadığı ya da yayınların para karşılığı kabul edildiği “predatory” olarak tanımlanan dergilerde Hindistan ve Nijerya’dan sonra Türkiye en çok yayın yapan üçüncü ülke oldu.

Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nden Doç. Dr. Selçuk Beşir Demir’e ait makaleye göre söz konusu dergiler 52 farklı ülkeden yayın yapıyor ve 119’una ait geçerli bir posta adresi bulunmuyor. Şaibeli ve sahte dergilerde en çok Hindistan, Nijerya ve Türkiye’den yazarlara ait makalelerin yayımlanırken, bu tür dergilere en çok gelişmekte olan ülkelerden yazarların talep gösterdiği ifade edilmiş. Makale için anket yapılan Türkiye’den araştırmacılar, en çok hızlı akademik yükselme, akademik teşvik alma isteği, makale yayımlamadan yükselememe ve bilinçsizlik gibi nedenlerle makalelerini bu dergilere göndermeyi tercih etmişler.

Şekil 4. Şaibeli ve sahte dergilerde en çok yayın yapan ülkelerin yayın sayılarına göre sıralaması  (Hindistan dahil değil) (Journal of Informetrics, 12 (2018) 1296-1311. doi:10.1016/j.joi.2018.10.008).

Şekil 5. Editörlerinin bulunduğu yere ve sayısına göre şaibeli ve sahte dergi yayımlanan ülkeler sıralaması (Journal of Informetrics, 12 (2018) 1296-1311. doi:10.1016/j.joi.2018.10.008).

Makale İçin [Tıklayınız]

(Journal of Informetrics, 12 (2018) 1296-1311. doi:10.1016/j.joi.2018.10.008)