Doğrulama için verilen süre doldu. Lütfen yenileyin.

Şifremi Unuttum

Bugün 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü

İnfeksiyon hastalıklarının önlenmesinde, hastalıklardan korunmada ve antibiyotiklere direnç gelişmesinin önlenmesinde en önemli basamak “el hijyeni” olarak nitelendirilmektedir. Bu amaçla Dünya Sağlık Örgütü 5 Mayıs’ı “Dünya El Hijyeni Günü” olarak kabul etmiştir. Bu tarih özelinde el hijyeninin önemi bir kez daha vurgulanmakta ve farkındalık artırılmaktadır.

5 Mayıs 2017 Dünya El Hijyeni Günü teması “Yaşamları Kurtarın: Ellerinizi Yıkayın” olarak belirlenmiştir. Ayrıca infeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan antibiyotiklerin uygun kullanılmasına vurgu yapmak amacıyla “Antibiyotik Direnciyle Savaşın, Bu Sizin Ellerinizde” teması da vurgulanmaktadır.

Bu yıl yine Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Çalışma Grubu (SBİÇG)’muz tarafından düzenlenen, el hijyeni ve el yıkamayla büyük kısmı önlenebilen sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlar ve temas sonrası yaklaşım, antimikrobiyal yönetimi, infeksiyon kontrolü gibi konuların ele alınacağı V. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu (5-6 Mayıs 2017, İstanbul) için [Tıklayınız]

Temizlik ellerimizde.

Saygılarımızla.

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Sıla AKHAN
Üye
Prof. Dr. Gökhan AYGÜN
Sayman
Prof. Dr. Alpay AZAP
Başkan
Prof. Dr. Önder ERGÖNÜL
Üye
Doç. Dr. Bülent ERTUĞRUL
Üye
Uzm. Dr. Altan GÖKGÖZ
Üye
Prof. Dr. Serap ŞİMŞEK-YAVUZ
Üye
Doç. Dr. Süda TEKİN
Genel Sekreter
Prof. Dr. Emel YILMAZ
Üye